Op 31 december 2021 werd de stichting opgeheven.
De komende tijd zal deze website nog in stand worden gehouden.
Het bestuur bestond uit:

  1. Benn Bergmann – voorzitter
  2. Fransina Ganzeveld – secretariaat en penningmeester
  3. Carla Durville – bestuurslid

Op 9 november 2017 werd de Johan Meijering Stichting opgericht. De akte werd bij Hoekstra en Partners Notarissen (Groningen) getekend.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. het bijeenbrengen en behouden van alle zaken die betrekking hebben op het immaterieel en cultureel erfgoed van Johan Meijering,
  2. het leveren van bijdragen om verbeteringen te realiseren voor een betere wereld,
  3. het stimuleren en enthousiasmeren van andere personen en instanties, en
  4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Doelstelling te verwezenlijken door...

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het onderhouden, in stand houden en exploiteren van de website: www.johanmeijering.com,
b. het publiceren of doen publiceren over Johan Meijering dan wel zijn ideeën, visies en overtuigingen,
c. het opsporen en registreren en het zo mogelijk in eigendom, bezit of bewaring verkrijgen van voorwerpen, documenten en afbeeldingen, die voor genoemd erfgoed van Johan Meijering van historische betekenis zijn,
d. het uitgeven en publiceren van artikelen en nieuwsberichten over de ideeën, visies en overtuigingen van Johan Meijering,
e. het waarborgen van de continuïteit van al het voorgaande en het zijn van een veilige bewaarplaats voor alle zaken die Johan Meijering aangaan, waaronder onder meer begrepen publicaties, boeken, foto-, beeld- en archiefmateriaal, en
f. alle andere wettige middelen.

Correspondentie gegevens Stichting:
Johan Meijering Stichting
p/a Sibrandaheerd 78
9737 NT GRONINGEN

Wilt u contact opnemen met onze Stichting en/of meer informatie ontvangen vul dan het contactformulier hiernaast in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Johan Meijering Stichting is inmiddels uitgeschreven bij de KvK 
De Johan Meijering Stichting is op 09-11-2017 ingeschreven bij de KvK onder nummer 70040982.

12 + 2 =