Teruggeven Valse Kunst

Teruggeven Valse Kunst

2019-05-23 RTV NOORD. Kunstverkoper wil zijn De Ploeg-vervalsingen terug

Kunsthandelaar Cor van Loenen eist twee vervalste De Ploeg-schilderijen terug van verzamelaar Johan Meijering. Volgende week dient hier een kort geding over.
Twintig jaar geleden begon de strijd tussen beiden. Van Loenen verkocht twee schilderijen van De Ploeg aan Meijering. Tot zover niets aan de hand.
Pas toen Meijering de schilderijen door wilde verkopen aan bouwondernemer Henk Koop ontstond er een strijd. Koop liet de schilderijen taxeren door de conservator van het Groninger Museum. Samen met andere experts concludeerde hij dat de twee kunstwerken vals zijn.
Rechtszaak na rechtszaak
Sindsdien volgde de ene na andere rechtszaak. Van Loenen werd er door Meijering van beschuldigd dat hij de schilderijen zelf had gemaakt. Dat ontkende de verkoper echter in alle toonaarden.
Het Gerechtshof oordeelde dat twee van de vijf schilderijen vals zijn. Meijering ontving ruim 86.000 euro schadevergoeding. Nu volgt er dus een nieuw hoofdstuk in de langslepende kwestie.
Onverkoopbaar maken
Meijering zegt dat hij de schilderijen best terug wil geven, maar dan onder voorwaarden. De belangrijkste is het meegeven van kenmerken waardoor de werken overduidelijk als vals gezien worden en daardoor onverkoopbaar zijn.

2019-09-24 RTV DRENTHE – Voorpagina
Nieuwe aflevering in jarenlange kunstsoap rond ververvalsingen!

De langstlopende kunstaffaire van Nederland is toch niet ten einde. Het echtpaar Van Loenen uit Holthe eist schilderijen terug van kunstverzamelaar Johan Meijering.
Het gaat om twee vervalste De Ploeg-schilderijen waarover Van Loenen en Meijering al jaren een juridische strijd voeren. Groninger Meijering kocht de werken ooit van Cor van Loenen, maar het bleken namaakwerken. Eind juli leek het Gerechtshof in Leeuwarden een eind te maken aan de zaak.

Schade
Het Hof oordeelde dat Meijering geen reputatieschade vergoed kreeg, maar wel recht had op een schadevergoeding. Van Loenen eist nu, twee maanden na de uitspraak, de betwiste werken terug, op straffe van een boete van 5000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

De rechter oordeelt volgende week dinsdag in Groningen of de zaak voldoende spoedeisend is om in een kort geding te behandelen. Overigens loopt er nog een onderzoek tegen het echtpaar Van Loenen, Meijering beschuldigt hen van smaad en laster.

2019-09-25 Toch weer rechtszaak over ‘valse’ schilderijen. D.v.h.N. pag. 34

GRONINGEN Kunsthandelaar en schilder Cor van Loenen eist twee vals verklaarde kunstwerken terug die hij ooit als schilderijen van Jan Altink heeft verkocht aan verzamelaar Johan Meijering uit Groningen.
Van Loenen spant daartoe een kort geding aan dat volgende week in Groningen dient. Vol-gens Van Loenen komen de schil-derijen hem toe omdat de koop is ontbonden en hij Meijering des-tijds een vergoeding van de schade heeft gegeven. „Hij heeft beloofd dat hij ze terug zou geven”, aldus Van Loenen, die overigens betwist dat de schilderijen vals zijn.
Meijering op zijn beurt laat we-

ten dat hij de schilderijen – Het Reitdiep en Berglandschap met zon/Pic de Luc gesigneerd met de naam J. Altink – alleen onder voorwaarden wil teruggeven. De Groninger is naar eigen zeggen bang dat Van Loenen de schilderijen wil gebruiken om een rechtszaak tegen hem te begin-nen. Hij heeft de werken in bewaring gegeven bij de rechtbank.
Van Loenen en Meijering voe-ren al sinds 2003 strijd over een partij schilderijen. In juli leek die strijd afgelopen toen het Gerechtshof in Leeuwarden bepaalde dat Van Loenen terecht een schadevergoeding heeft moeten betalen, terwijl Meijering geen recht heeft op een vergoeding voor reputatieschade.

Scroll Up