Teruggeven Valse Kunst

Teruggeven Valse Kunst

2019-05-23 RTV NOORD. Kunstverkoper wil zijn De Ploeg-vervalsingen terug

Kunsthandelaar Cor van Loenen eist twee vervalste De Ploeg-schilderijen terug van verzamelaar Johan Meijering. Volgende week dient hier een kort geding over.
Twintig jaar geleden begon de strijd tussen beiden. Van Loenen verkocht twee schilderijen van De Ploeg aan Meijering. Tot zover niets aan de hand.
Pas toen Meijering de schilderijen door wilde verkopen aan bouwondernemer Henk Koop ontstond er een strijd. Koop liet de schilderijen taxeren door de conservator van het Groninger Museum. Samen met andere experts concludeerde hij dat de twee kunstwerken vals zijn.
Rechtszaak na rechtszaak
Sindsdien volgde de ene na andere rechtszaak. Van Loenen werd er door Meijering van beschuldigd dat hij de schilderijen zelf had gemaakt. Dat ontkende de verkoper echter in alle toonaarden.
Het Gerechtshof oordeelde dat twee van de vijf schilderijen vals zijn. Meijering ontving ruim 86.000 euro schadevergoeding. Nu volgt er dus een nieuw hoofdstuk in de langslepende kwestie.
Onverkoopbaar maken
Meijering zegt dat hij de schilderijen best terug wil geven, maar dan onder voorwaarden. De belangrijkste is het meegeven van kenmerken waardoor de werken overduidelijk als vals gezien worden en daardoor onverkoopbaar zijn.

2019-09-24 RTV DRENTHE – Voorpagina
Nieuwe aflevering in jarenlange kunstsoap rond ververvalsingen!

De langstlopende kunstaffaire van Nederland is toch niet ten einde. Het echtpaar Van Loenen uit Holthe eist schilderijen terug van kunstverzamelaar Johan Meijering.
Het gaat om twee vervalste De Ploeg-schilderijen waarover Van Loenen en Meijering al jaren een juridische strijd voeren. Groninger Meijering kocht de werken ooit van Cor van Loenen, maar het bleken namaakwerken. Eind juli leek het Gerechtshof in Leeuwarden een eind te maken aan de zaak.

Schade
Het Hof oordeelde dat Meijering geen reputatieschade vergoed kreeg, maar wel recht had op een schadevergoeding. Van Loenen eist nu, twee maanden na de uitspraak, de betwiste werken terug, op straffe van een boete van 5000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

De rechter oordeelt volgende week dinsdag in Groningen of de zaak voldoende spoedeisend is om in een kort geding te behandelen. Overigens loopt er nog een onderzoek tegen het echtpaar Van Loenen, Meijering beschuldigt hen van smaad en laster.

2019-09-25 Toch weer rechtszaak over ‘valse’ schilderijen. D.v.h.N. pag. 34

GRONINGEN Kunsthandelaar en schilder Cor van Loenen eist twee vals verklaarde kunstwerken terug die hij ooit als schilderijen van Jan Altink heeft verkocht aan verzamelaar Johan Meijering uit Groningen.
Van Loenen spant daartoe een kort geding aan dat volgende week in Groningen dient. Vol-gens Van Loenen komen de schil-derijen hem toe omdat de koop is ontbonden en hij Meijering des-tijds een vergoeding van de schade heeft gegeven. „Hij heeft beloofd dat hij ze terug zou geven”, aldus Van Loenen, die overigens betwist dat de schilderijen vals zijn.
Meijering op zijn beurt laat we-

ten dat hij de schilderijen – Het Reitdiep en Berglandschap met zon/Pic de Luc gesigneerd met de naam J. Altink – alleen onder voorwaarden wil teruggeven. De Groninger is naar eigen zeggen bang dat Van Loenen de schilderijen wil gebruiken om een rechtszaak tegen hem te begin-nen. Hij heeft de werken in bewaring gegeven bij de rechtbank.
Van Loenen en Meijering voe-ren al sinds 2003 strijd over een partij schilderijen. In juli leek die strijd afgelopen toen het Gerechtshof in Leeuwarden bepaalde dat Van Loenen terecht een schadevergoeding heeft moeten betalen, terwijl Meijering geen recht heeft op een vergoeding voor reputatieschade.

2019-08-27 Johan Meijering overweegt cassatie in de zaak Meijering-Van Loenen

PERSBERICHT

Johan Meijering overweegt cassatie in de zaak Meijering-Van Loenen

Groningen, 27 augustus 2019

Naar aanleiding van het arrest van het gerechtshof Leeuwarden op 23 juli 2019 inzake het hoger beroep van de tot nu toe toegekende schade in de zgn. ‘schadeprocedure’ overweegt Johan Meijering om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad in Den Haag. Meijering heeft alleen de schade ontvangen voor de twee schilderijen die door het gerechtshof Leeuwarden vals zijn verklaard, een totaalbedrag van € 86.164,15, terwijl de waarde van de vijf betwiste schilderijen nul euro bedraagt!

Nu de rook en de kruitdampen inmiddels zijn opgetrokken, is Meijering inmiddels in gesprek met een advocaat uit Den Haag, gespecialiseerd in cassatiezaken, om uit te zoeken welke mogelijkheden er in deze kwestie zijn. En ook of de kosten van dit laatste rechtsmiddel bij de Hoge Raad in Den Haag financieel te dragen zijn. Meijering is bezig te onderzoeken of het naar zijn mening onjuiste vonnis van de rechtbank Assen op 19 november 2014 en aansluitend het arrest van het gerechtshof Leeuwarden op 23 juli 2019 via een cassatie alsnog kan worden rechtgetrokken wegens verzuim van vormen en schending van het recht.

Volgens Meijering is het arrest van het gerechtshof Leeuwarden op 23 juli 2019 onbegrijpelijk en doet het geen recht aan deze jarenlang durende zaak en nachtmerrie: “Geen enkele schade is toegekend aan drie schilderijen die alleen ‘twijfelachtig’ zijn verklaard. We hebben het qua schade dan onder meer over de koopsommen, de kosten voor technisch onderzoek, de wettelijke rente en alle kosten die in direct verband staan met deze drie schilderijen. De waarde is nul euro van deze werken volgens twee taxatierapporten van onafhankelijke deskundigen.

Ik ben van mening dat er geen “twijfelachtige” schilderijen bestaan. Een schilderij is òf authentiek òf het is vals. Na 17 jaar procederen staan we op dit onderdeel met lege handen en worden door het gerechtshof Leeuwarden keihard het bos ingestuurd. Ik ben juist gaan procederen om helderheid te krijgen in deze kunstvete en niet om met een financiële kater achter te blijven.

De rechtbank Assen heeft in haar vonnis op 19 november 2014 volgens mijn advocaat een ernstige fout heeft gemaakt in mijn nadeel bij de toekenning van mijn reële schade.
Punt 2.11. van het vonnis is volstrekt onjuist.

Citaat:
“Subsidiaire vordering 2.11. De rechtbank gaat er, gelet op de ontwikkeling van het debat van partijen, in het bijzonder de conclusie van repliek en de door Meijering ter comparitie bij het gerechtshof genomen akte, welke nadien bij de rechtbank is overgelegd, vanuit dat de subsidiaire vordering van Meijering tot voldoening van de koopsom van de (overige) schilderijen vermeerderde met rente, door Meijering niet meer wordt gehandhaafd.”
In een reactie van mijn advocaat aan de advocaat van het echtpaar Van Loenen op 5 december 2014 schrijft deze onder meer:

‘lk merk daarbij voor de goede orde op dat de rechtbank Assen overigens ten onrechte de subsidiaire vordering buiten beschouwing heeft gelaten.’

Juist vanwege deze fout ben ik in de schadeprocedure in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof Leeuwarden.
Mogelijk is deze fout bij de rechtbank Assen ontstaan doordat de rechter die deze zaak behandelde (in eerste instantie) met pensioen was gegaan. Hoe dan ook ben ik een (aanvullend) schadebedrag misgelopen van naar schatting totaal tussen de € 50.000 en € 100.000.

In ieder geval voel ik mij zeer gedupeerd door de fout van de rechtbank Assen en het feit dat het gerechtshof Leeuwarden daar niets mee heeft gedaan, mogelijk geen zin had om de gemaakte fout van de rechtbank Assen recht te zetten! Je kunt je voorstellen dat ik deze rechtsgang achteraf beschouw als een ‘Russische roulette’ in overigens, en dat mag gezegd worden, een slangenkuil / wespennest.” Procederen bij aantoonbare kunstfraude kan ik niemand aanbevelen omdat je geen idee hebt in wat voor horrorscenario je terechtkomt.

Valse schilderijen in musea
Van diverse intimi uit de kunstwereld heb ik vernomen, dat er in de musea partijen valse schilderijen zijn opgeslagen. Waarschijnlijk, zo werd mij verteld, ook bij het Groninger museum. Door de strijd aan te binden tegen valse kunst kom je heel dicht in de buurt van instellingen, zoals musea, die angstvallig de deur dichthouden. Dit verklaart mogelijk het feit van de directie van het Groninger Museum om medewerking te weigeren om de strijd tegen valse kunst aan te binden.”

Tweede Altink Affaire (2003-2019) eindigt na bijna 17 jaar

Tweede Altink Affaire (2003-2019) eindigt na bijna 17 jaar
“Deze uitspraak doet geen recht, volstrekt onbegrijpelijk”

Na bijna 17 jaren juridisch steekspel is er een einde gekomen aan De Tweede Altink-affaire, de langstlopende kunstvervalsingszaak in Nederland ooit. Het gerechtshof Leeuwarden heeft in een tweezijdig hoger beroep van Meijering en Van Loenen de eerdere uitspraken in stand gelaten. Johan Meijering is teleurgesteld dat het zo afloopt: “De uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden op 23 juli 2019 in de ‘Schadestaatprocedure’ doet mijns inziens geen recht aan deze zaak. Het feit dat de koopsommen en kosten van het technisch onderzoeken van drie twijfelachtige schilderijen niet worden toegekend, is volstrekt onbegrijpelijk. Gelijk hebben en gelijk krijgen blijken nog steeds twee verschillende begrippen!”
Klik hieronder om het hele persbericht te lezen:

Persbericht Altink Affaire II (afsluiting) – 25-07-2019

OPENBARE rechtszitting 20 mei 2019

OPENBARE rechtszitting 20 mei 2019

Hoger Beroep zaak Meijering – echtpaar Van Loenen

OPENBARE rechtszitting
Datum: maandagmiddag 20 mei 2019
Aanvang: 13.30 uur
Wilhelminaplein 1, LEEUWARDEN

Klik op de afbeelding hieronder om de publicatie te bekijken.

Klik op de afbeelding hieronder om de publicatie te bekijken.

Klik op de afbeelding hieronder om de publicatie te bekijken.

Kunstvervalsingen Groninger Ploeg

Miep Berends las voor uit ‘Dromen en Geheimen’ van Arie Zuidersma

Miep Berends las voor uit ‘Dromen en Geheimen’ van Arie Zuidersma

Passend in de traditie van de prominente oud-leden van De Ploeg, die er jaren geleden lustig op los experimenteerden, hebben Johan Meijering en Carla Durville dit boek op geheel eigen wijze samengesteld.

Dromen en geheimen

Klik op de afbeelding hierboven om naar de pagina Boeken te gaan voor meer informatie over dit boek.

Miep Berends, lid KCH, las voor uit het boek ‘Dromen en Geheimen’ met gedichten en korte verhalen van Arie Zuidersma, oud-voorzitter De Ploeg. Klik op de foto om te vergroten.

  • (Bron: Facebook pagina Hoogkerk online)
25 jarig bestaan Kunstcommissie Hoogkerk

25 jarig bestaan Kunstcommissie Hoogkerk

Feestweek ter ere van 25-jarig bestaan kunstcommissie
7 SEPTEMBER 2018

De kunstcommissie van de VWH bestaat 25 jaar. Dat vieren wij uitbundig door middel van een feestweek van 1 tot en met 6 oktober aanstaande. Kunstkring de Ploeg is in die jaren een blijvende inspiratie voor ons geweest. De Ploeg bestaat viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Het jubileum staat dan ook in teken van De Ploeg. Kunstkring de Ploeg vereert ons met hun aanwezigheid: op zaterdag 6 oktober komen zij langs in de Ruskenborg om workshops te geven.

Kunstcommissie Hoogkerk
Bij het 2- jarig bestaan van de Kijkbungalow Minerva op 25 september 1993 was er een expositie van de Groninger Kunstkring de Ploeg in 35 woonhuizen met totaal 97 schilderijen, die dag kwamen 2000 bezoekers. In de voorbereiding van deze expositie hebben enkele dames een kunstcommissie opgericht. Na dit grote succes is deze commissie onder de vlag van de VWH verder gegaan als kunstcommissie Hoogkerk (KCH) met als doel meer kunst naar Hoogkerk te brengen en de kunstkring De Ploeg te promoten. De Jan van der Zeestraat is in de Hoogkerkse ‘Ploegwijk’ waarvan de straten vernoemd zijn naar Ploegschilders.
De KCH heeft na 1993 een groot aantal projecten gerealiseerd in Hoogkerk.

In 2016 verscheen het boek Kijkbungalow Minerva, een inspirerende kijk op Wonen en Kunst.
Hieronder de link naar het artikel:
Naar Hoogkerkonline.nl/ Boekpresentatie Kijkbungalow Minerva op 7 september 2016

2018-05-01 DvhN aandacht voor uizending ‘Valse kunst

‘Opgelicht?!’ stort zich op vals Ploeg-werk’ door Eric Nederkoorn

Het AVROTROS-programma Opgelicht?! duikt dinsdagavond in de lawine aan vervalsingen die in omloop zijn van schilderijen van De Ploeg.

De omroep begint een website waarop een groot deel van de Zwaneveld-collectie wordt getoond. Die collectie, bestaande uit 550 schilderijen zogenaamd gemaakt door kunstenaars van de Groningse kunstkring De Ploeg, is voor pakweg 95 procent vals verklaard. Wat overigens niet wil zeggen dat die resterende 5 procent wel deugt. ,,Met die website kunnen mensen controleren of ze een vals Ploeg-schilderij boven de haard hebben hangen’’, zegt Marco Kamphuis, maker van de Opgelicht?!– aflevering.
klik voor het hele artikel hieronder:
naar artikel ‘Valse Kunst’ in het DvhN

1 mei 2018 besteedde de AVRO/TROS programma “Opgelicht” uitgebreid aandacht aan de kunstvervalsingen van de Groninger Ploeg en de ontvreemde kunstcollectie ‘Zwaneveld’

Laatste nieuws

Op dinsdag 1 mei a.s. besteedt de AVRO/TROS in haar programma “Opgelicht” uitgebreid aandacht aan
de kunstvervalsingen van de Groninger Ploeg en de ontvreemde kunstcollectie ‘Zwaneveld’.
Interviews met onder meer:
* Cor van Loenen uit Beilen;
* Mevrouw Corrie Zwaneveld-Snippe, eigenaar van de ontvreemde kunstcollectie ‘Zwaneveld’

Dinsdag 1 mei 2018:
NPO 1 om 21.25 uur

Scroll Up