2020-12-23 Persbericht Vuurwerkboek

2020-12-23 Persbericht Vuurwerkboek

2020-12-21 Nu het kabinet Rutte-III voor de jaarwisseling 2020-2021 een algeheel vuurwerkverbod heeft aangekondigd, pleit ik voor het instellen van een eenmalige avondklok op 31 december 2020 vanaf 21.00 uur tot 9.00 uur op 1 januari 2021. Ook pleit ik voor het instellen van een verbod op carbidschieten. Als bijzondere noodmaatregel lijkt mij dit noodzakelijk dan wel zeer gewenst. Dit om veel ellende te voorkomen. Dergelijke maatregelen bieden meer garantie voor de veiligheid van mens en dier en voorkomen dat een kleine groep van de samenleving de orde op oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht ernstig gaat verstoren, gaat provoceren en demonstreren tegen het afgekondigde vuurwerkverbod bij de jaarwisseling 2020-2021. Het inschakelen van marechaussee en het leger voor extra bijstand is in deze uitzonderlijke situatie een serieuze optie!’

Hieronder het Persbericht

2020-12 Cover vuurwerkboek

Hieronder de link naar het Persbericht

naar Persbericht Consumentenvuurwerk

2020-01-11 DvhN artikel Vuurwerk

2020-01-11 DvhN artikel Vuurwerk

Is de basis voor de vuurwerkdiscussie die nu woedt, gelegd in Groningen? Johan Meijering (72) was zijn tijd in elk geval vooruit toen hij zich al 13 jaar geleden hard maakte voor een vuurwerkverbod. „Destijds werd ik belachelijk gemaakt, ik hoop zo dat ze nu doorpakken.”

Johan Meijering bond al in 2007 de strijd aan tegen het vuurwerk. Foto: Geert Job Sevink

„Vuurwerk is geweld, jaarwisseling moet er een keer zonder kunnen”, kopte Dagblad van het Noorden op 7 april 2007Een uitspraak van Stadjer Johan Meijering, die inmiddels 72 jaar is. Ooit was hij politieagent, inmiddels is hij bekend van zijn tangosalon La Nueva Pasión en van een geruchtmakende rechtszaak over vervalste kunst. Maar dat is een heel ander verhaal; nu gaat het over vuurwerk.

Een groeiende groep deskundigen, hulpverleners, politici en burgers vindt dat daar misschien maar eens paal en perk aan gesteld moet worden. Dat maakt Meijering trots, want hij zet zich al jaren in voor een vuurwerkverbod.

„Ik heb nachten met gemiddeld drie, vier uur slaap gehad”, zegt Meijering, „zo gedreven was ik ermee bezig.”

Thereza Langeler, Verslaggever Stad & Noord-Groningen

vervolg artikel: 'Mijn straat voelde als oorlogsgebied'

Het begon op de grens tussen 2006 en 2007. Meijering, die in een hofje aan de Nieuwe Boteringestraat woonde, wilde tijdens de nieuwjaarsnacht zijn overburen gelukkig nieuwjaar gaan wensen en wandelde de straat op. „Ik ben niet bang uitgevallen, maar ik vlúchtte gewoon weer naar binnen.” Het oorverdovende geknal om hem heen maakte hem panisch. „Het voelde als oorlogsgebied.”

De dag erop zat de schrik er nog altijd in. Op het nieuwjaarsfeest van de gemeente werd Meijering aangesproken door iemand met een camera, zo herinnert hij zich, die mensen vroeg naar hun wensen voor het nieuwe jaar. „Toen heb ik het voor het eerst gezegd: ik zou graag willen dat er bij de volgende jaarwisseling geen vuurwerk meer is.”

Stichting Staakt het Vuren

Als Johan Meijering iets graag wil, dan maakt hij daar werk van. Hij schreef Provinciale Staten aan; de Partij voor de Dieren bleek als enige geïnteresseerd in zijn ideeën. Hij sprak in bij de Groningse gemeenteraad; „Ze kapten me gewoon af in m’n laatste zin, ik voelde me belachelijk gemaakt.”

Maar hij liet zich niet uit het veld slaan. Met gelijkgestemden begon de stichting Staakt het Vuren om het maatschappelijke debat over vuurwerk te stimuleren. De stichting schreef boeken en een politiek pamflet, organiseerde in 2008 een symposium in de Oosterpoort, trok de aandacht van oogartsen en van de landelijke pers.

Bedreigingen op Freakpyromaniacs.com

„Ik dacht: in wat voor waanzin leven we?” verklaart Meijering zijn gedrevenheid. „Ieder jaar raken honderden mensen gewond door vuurwerk, van wie tientallen aan hun ogen. De vervuiling is enorm, net als de impact op dieren. Hoe kun je dat als overheid toestaan? Het zijn lafbekken in Den Haag. Dat mag je best zo opschrijven. De houding van de VVD en het CDA is echt schandalig.”

Nu zijn er meer mensen die er zo over denken, maar in 2008 bleef Meijering vooral te boek staan als een rare excentriekeling.

Sterker nog: fanatieke vuurwerkliefhebbers postten bedreigingen aan zijn adres op het internetforum Freakpyromaniacs.com. „Daar schrok ik wel van, dat had ik niet verwacht. Misschien naïef van me.”

Wat gaat Groningen doen?

In 2013 hief de Stichting Staakt het Vuren zichzelf op; de maatschappelijke discussie was er, de oogartsen, met de Rotterdamse Tjeerd de Faber voorop, namen het stokje over. „Elk jaar kwam er wat meer bewustwording. Nu lijkt de tijd echt rijp te zijn voor een verbod.

Meijering hoopt erop, en kijkt vooral met spanning naar wat zijn eigen stad Groningen onderneemt. In de gemeenteraad pleiten GroenLinks, Student en Stad en Partij voor de Dieren voor een vuurwerkvrije jaarwisseling dit jaar, maar niet alle andere fracties zijn overtuigd.

„Dertien jaar geleden had de stad kunnen scoren met het eerste vuurwerkverbod”, zegt Meijering. „Ik hoop zo dat Groningen nu doorpakt.”

Hieronder de link naar de website van het DvhN waar de rapportage te bekijken is die DvhN-verslaggever Symen Bosma in 2008 maakte over Meijering voor EenVandaag:

Naar site DvhN artikel en reportage uit 2008

 

2020-01-11 Hieronder een PDF bestand van het krantenartikel uit het DvhN
2020-01-11 Vuurwerkverbod. Deze Stadjer riep er al in 2007 om

2019-10-18 “Rechter geeft valse De Ploeg-schilderijen terug aan veroordeelde verkoper!”

Rechter geeft valse De Ploeg-schilderijen terug aan veroordeelde verkoper

Hoe kan het dat je na het winnen van een rechtszaak toch nog weer opnieuw moet strijden? Het veroordeelde echtpaar Van Loenen eiste via een kort geding 2 valse schilderijen van De Groninger Ploeg terug van schrijver en voormalig kunstverzamelaar Johan Meijering en de rechter stelde hen in het gelijk. Meijering respecteert het recht en zal de schilderijen per omgaande overdragen aan de verkopers.

 

“Uiteraard ben ik teleurgesteld. Het is de omgekeerde wereld. In mijn ogen heeft de Nederlandse overheid c.q. het Nederlandse recht gefaald. Ik moet het Nederlandse recht respecteren. Ik ga niet in hoger beroep en zal de valse ‘Ploeg’-schilderijen overdragen aan de verkopers.”

 

Nederlands recht

“Ik ben echter van mening dat zowel culturele erfgoederen in Nederland als kunstkopers niet worden beschermd. Het individuele belang prevaleert boven het maatschappelijk (algemeen) belang. Kennelijk schiet het Nederlandse recht in deze tekort. Het Strafrecht sluit niet aan bij het civiele recht. De leden en fracties van de Tweede Kamer worden verzocht om bestaande wetgeving uit te breiden, aan te passen n.a.v. deze kwestie.”

 

Recidive

“Recidive in deze case is niet uitgesloten. Bewezen is in 17 jaren procederen dat dit ook bij deze valse schilderijen het geval was. Ik hoop oprecht dat kunstkopers door deze kwestie gewaarschuwd zijn en zich tien keer zullen bedenken om een (‘Ploeg’)-schilderij te kopen. Als je wordt opgelicht, dan is de ellende niet te overzien, tenminste als je ervoor kiest om de valse schilderijen niet door te verkopen en probeert je recht te halen.”

 

Achtergrond

In een eerder kort geding stelde de Rechtbank Noord-Nederland Meijering op 25 november 2016 in het gelijk. Hij hoefde de twee valse schilderijen niet terug te geven. Er zou geen sprake zijn van een spoedeisend belang. De beide valse schilderijen hebben volgens twee taxateurs een economische waarde van nul euro, zijn door 11 deskundigen (incl. technisch onderzoek) vals verklaard en dit is ook bevestigd in het hoger beroep door het gerechtshof Leeuwarden.

 

Wat betreft de twee valse schilderijen is Meijering zeer tevreden over de uitspraak van drie rechters van het gerechtshof Leeuwarden. Na bijna 17 jaren procederen heeft hij deze zaak gewonnen. Onomstotelijk is bewezen dat de eisende partij het echtpaar Van Loenen oplichters zijn en dat de heer C. van Loenen  ontmaskerd is als de vervalser, volgens het onafhankelijke onderzoeksbureau ARRS uit Den Haag

 

Vanaf 30 januari 2003  is Meijering via juridische procedures bezig geweest – om onder meer de twee valse  schilderijen te retourneren aan het echtpaar. De schilderijen zouden besmet zijn en niets meer waard. Daarom wilde het echtpaar deze werken niet meer terugnemen. Toen het echtpaar Van Loenen de zaak verloren had en een schadevergoeding moest betalen van in totaal € 86.164,15, wilde het echtpaar via het tweede kort geding in 2019 ineens de beide valse schilderijen alsnog terug.

Protocol voor valse kunst

Een protocol met duidelijke voorwaarden waaronder een eventuele teruggave mogelijk zou moeten zijn, ontbreekt! Voor zover bekend bestaat er ook geen wetgeving en/of jurisprudentie.

 

Tweede Kamer                                                                                                                                                                                                 Aan alle leden van de Tweede Kamer wordt door Meijering verzocht om wettelijke maatregelen te nemen, waardoor het onmogelijk wordt om valse schilderijen ooit weer in omloop te brengen en daarmee onze culturele erfgoederen te bedreigen. Hij heeft hierbij de volgende suggesties gedaan om wettelijke maatregelen te nemen om valse kunst te vernietigen ter bescherming van onze culturele erfgoederen.

 

1   Vernietigen in het belang van de wetgeving

Er moet worden voorkomen dat deze twee schilderijen ooit weer in de roulatie komen en nieuwe slachtoffers maakt. Na het lopende strafrechtelijk onderzoek tegen het echtpaar Van Loenen zou Meijering graag zien, dat deze schilderijen vernietigd worden, zoals men dat doet in andere landen, o.a. het naburige en Eu-land Frankrijk. Daar worden valse schilderijen direct vernietigd in de verbrandingsoven. Dit ter voorkoming dat deze schilderijen ooit weer in de kunstwereld op de markt komen en in lengte van jaren gaan rouleren. Is het na bijna 17 jaar procederen redelijk en billijk om valse schilderijen terug te geven aan de voormalige eigenaar-vervalser? Gaat in dit het geval het individuele belang boven het algemeen maatschappelijk belang met de kans dat deze valse schilderijen blijven circuleren?

 

2  Schenking museum Valse Kunst

Een andere optie zou zijn op deze schilderijen onder te brengen bij het museum ‘Valse Kunst’ in Vledder. Mogelijk zou het tweede kort geding als een proefproces kunnen worden aangemerkt. Zowel nationaal als internationaal staat deze inmiddels kunsthistorisch gezien langstlopende rechtszaak volop in de belangstelling. De beide schilderijen zijn vanaf 1990, bijna 30 jaar in het nieuws met tientallen radio- en televisie-uitzendingen in binnen- en buitenland, alsmede een enorme hoeveelheid publicaties. Al vele jaren wordt deze zaak nauwlettend in zowel de kunst- als juridische wereld nauwlettend gevolgd. Zorgvuldigheid in deze is zeer gewenst! De kunstwereld is helaas een mijnenveld waar vervalsers vrij spel hebben en tot nu toe ongemoeid worden gelaten.

 

Meer informatie en achtergronden kunt u vinden op www.johanmeijering.com.

Johan Meijering: “Als we onze Nederlandse culturele erfgoederen zo belangrijk vinden, moeten we vooral valse kunst teruggeven aan de kunstververvalser!”

Johan Meijering

Teruggeven Valse Kunst

Teruggeven Valse Kunst

2019-05-23 RTV NOORD. Kunstverkoper wil zijn De Ploeg-vervalsingen terug

Kunsthandelaar Cor van Loenen eist twee vervalste De Ploeg-schilderijen terug van verzamelaar Johan Meijering. Volgende week dient hier een kort geding over.
Twintig jaar geleden begon de strijd tussen beiden. Van Loenen verkocht twee schilderijen van De Ploeg aan Meijering. Tot zover niets aan de hand.
Pas toen Meijering de schilderijen door wilde verkopen aan bouwondernemer Henk Koop ontstond er een strijd. Koop liet de schilderijen taxeren door de conservator van het Groninger Museum. Samen met andere experts concludeerde hij dat de twee kunstwerken vals zijn.
Rechtszaak na rechtszaak
Sindsdien volgde de ene na andere rechtszaak. Van Loenen werd er door Meijering van beschuldigd dat hij de schilderijen zelf had gemaakt. Dat ontkende de verkoper echter in alle toonaarden.
Het Gerechtshof oordeelde dat twee van de vijf schilderijen vals zijn. Meijering ontving ruim 86.000 euro schadevergoeding. Nu volgt er dus een nieuw hoofdstuk in de langslepende kwestie.
Onverkoopbaar maken
Meijering zegt dat hij de schilderijen best terug wil geven, maar dan onder voorwaarden. De belangrijkste is het meegeven van kenmerken waardoor de werken overduidelijk als vals gezien worden en daardoor onverkoopbaar zijn.

2019-09-24 RTV DRENTHE – Voorpagina
Nieuwe aflevering in jarenlange kunstsoap rond ververvalsingen!

De langstlopende kunstaffaire van Nederland is toch niet ten einde. Het echtpaar Van Loenen uit Holthe eist schilderijen terug van kunstverzamelaar Johan Meijering.
Het gaat om twee vervalste De Ploeg-schilderijen waarover Van Loenen en Meijering al jaren een juridische strijd voeren. Groninger Meijering kocht de werken ooit van Cor van Loenen, maar het bleken namaakwerken. Eind juli leek het Gerechtshof in Leeuwarden een eind te maken aan de zaak.

Schade
Het Hof oordeelde dat Meijering geen reputatieschade vergoed kreeg, maar wel recht had op een schadevergoeding. Van Loenen eist nu, twee maanden na de uitspraak, de betwiste werken terug, op straffe van een boete van 5000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

De rechter oordeelt volgende week dinsdag in Groningen of de zaak voldoende spoedeisend is om in een kort geding te behandelen. Overigens loopt er nog een onderzoek tegen het echtpaar Van Loenen, Meijering beschuldigt hen van smaad en laster.

2019-09-25 Toch weer rechtszaak over ‘valse’ schilderijen. D.v.h.N. pag. 34

GRONINGEN Kunsthandelaar en schilder Cor van Loenen eist twee vals verklaarde kunstwerken terug die hij ooit als schilderijen van Jan Altink heeft verkocht aan verzamelaar Johan Meijering uit Groningen.
Van Loenen spant daartoe een kort geding aan dat volgende week in Groningen dient. Vol-gens Van Loenen komen de schil-derijen hem toe omdat de koop is ontbonden en hij Meijering des-tijds een vergoeding van de schade heeft gegeven. „Hij heeft beloofd dat hij ze terug zou geven”, aldus Van Loenen, die overigens betwist dat de schilderijen vals zijn.
Meijering op zijn beurt laat we-

ten dat hij de schilderijen – Het Reitdiep en Berglandschap met zon/Pic de Luc gesigneerd met de naam J. Altink – alleen onder voorwaarden wil teruggeven. De Groninger is naar eigen zeggen bang dat Van Loenen de schilderijen wil gebruiken om een rechtszaak tegen hem te begin-nen. Hij heeft de werken in bewaring gegeven bij de rechtbank.
Van Loenen en Meijering voe-ren al sinds 2003 strijd over een partij schilderijen. In juli leek die strijd afgelopen toen het Gerechtshof in Leeuwarden bepaalde dat Van Loenen terecht een schadevergoeding heeft moeten betalen, terwijl Meijering geen recht heeft op een vergoeding voor reputatieschade.

2019-08-27 Johan Meijering overweegt cassatie in de zaak Meijering-Van Loenen

PERSBERICHT

Johan Meijering overweegt cassatie in de zaak Meijering-Van Loenen

Groningen, 27 augustus 2019

Naar aanleiding van het arrest van het gerechtshof Leeuwarden op 23 juli 2019 inzake het hoger beroep van de tot nu toe toegekende schade in de zgn. ‘schadeprocedure’ overweegt Johan Meijering om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad in Den Haag. Meijering heeft alleen de schade ontvangen voor de twee schilderijen die door het gerechtshof Leeuwarden vals zijn verklaard, een totaalbedrag van € 86.164,15, terwijl de waarde van de vijf betwiste schilderijen nul euro bedraagt!

Nu de rook en de kruitdampen inmiddels zijn opgetrokken, is Meijering inmiddels in gesprek met een advocaat uit Den Haag, gespecialiseerd in cassatiezaken, om uit te zoeken welke mogelijkheden er in deze kwestie zijn. En ook of de kosten van dit laatste rechtsmiddel bij de Hoge Raad in Den Haag financieel te dragen zijn. Meijering is bezig te onderzoeken of het naar zijn mening onjuiste vonnis van de rechtbank Assen op 19 november 2014 en aansluitend het arrest van het gerechtshof Leeuwarden op 23 juli 2019 via een cassatie alsnog kan worden rechtgetrokken wegens verzuim van vormen en schending van het recht.

Volgens Meijering is het arrest van het gerechtshof Leeuwarden op 23 juli 2019 onbegrijpelijk en doet het geen recht aan deze jarenlang durende zaak en nachtmerrie: “Geen enkele schade is toegekend aan drie schilderijen die alleen ‘twijfelachtig’ zijn verklaard. We hebben het qua schade dan onder meer over de koopsommen, de kosten voor technisch onderzoek, de wettelijke rente en alle kosten die in direct verband staan met deze drie schilderijen. De waarde is nul euro van deze werken volgens twee taxatierapporten van onafhankelijke deskundigen.

Ik ben van mening dat er geen “twijfelachtige” schilderijen bestaan. Een schilderij is òf authentiek òf het is vals. Na 17 jaar procederen staan we op dit onderdeel met lege handen en worden door het gerechtshof Leeuwarden keihard het bos ingestuurd. Ik ben juist gaan procederen om helderheid te krijgen in deze kunstvete en niet om met een financiële kater achter te blijven.

De rechtbank Assen heeft in haar vonnis op 19 november 2014 volgens mijn advocaat een ernstige fout heeft gemaakt in mijn nadeel bij de toekenning van mijn reële schade.
Punt 2.11. van het vonnis is volstrekt onjuist.

Citaat:
“Subsidiaire vordering 2.11. De rechtbank gaat er, gelet op de ontwikkeling van het debat van partijen, in het bijzonder de conclusie van repliek en de door Meijering ter comparitie bij het gerechtshof genomen akte, welke nadien bij de rechtbank is overgelegd, vanuit dat de subsidiaire vordering van Meijering tot voldoening van de koopsom van de (overige) schilderijen vermeerderde met rente, door Meijering niet meer wordt gehandhaafd.”
In een reactie van mijn advocaat aan de advocaat van het echtpaar Van Loenen op 5 december 2014 schrijft deze onder meer:

‘lk merk daarbij voor de goede orde op dat de rechtbank Assen overigens ten onrechte de subsidiaire vordering buiten beschouwing heeft gelaten.’

Juist vanwege deze fout ben ik in de schadeprocedure in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof Leeuwarden.
Mogelijk is deze fout bij de rechtbank Assen ontstaan doordat de rechter die deze zaak behandelde (in eerste instantie) met pensioen was gegaan. Hoe dan ook ben ik een (aanvullend) schadebedrag misgelopen van naar schatting totaal tussen de € 50.000 en € 100.000.

In ieder geval voel ik mij zeer gedupeerd door de fout van de rechtbank Assen en het feit dat het gerechtshof Leeuwarden daar niets mee heeft gedaan, mogelijk geen zin had om de gemaakte fout van de rechtbank Assen recht te zetten! Je kunt je voorstellen dat ik deze rechtsgang achteraf beschouw als een ‘Russische roulette’ in overigens, en dat mag gezegd worden, een slangenkuil / wespennest.” Procederen bij aantoonbare kunstfraude kan ik niemand aanbevelen omdat je geen idee hebt in wat voor horrorscenario je terechtkomt.

Valse schilderijen in musea
Van diverse intimi uit de kunstwereld heb ik vernomen, dat er in de musea partijen valse schilderijen zijn opgeslagen. Waarschijnlijk, zo werd mij verteld, ook bij het Groninger museum. Door de strijd aan te binden tegen valse kunst kom je heel dicht in de buurt van instellingen, zoals musea, die angstvallig de deur dichthouden. Dit verklaart mogelijk het feit van de directie van het Groninger Museum om medewerking te weigeren om de strijd tegen valse kunst aan te binden.”

Tweede Altink Affaire (2003-2019) eindigt na bijna 17 jaar

Tweede Altink Affaire (2003-2019) eindigt na bijna 17 jaar
“Deze uitspraak doet geen recht, volstrekt onbegrijpelijk”

Na bijna 17 jaren juridisch steekspel is er een einde gekomen aan De Tweede Altink-affaire, de langstlopende kunstvervalsingszaak in Nederland ooit. Het gerechtshof Leeuwarden heeft in een tweezijdig hoger beroep van Meijering en Van Loenen de eerdere uitspraken in stand gelaten. Johan Meijering is teleurgesteld dat het zo afloopt: “De uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden op 23 juli 2019 in de ‘Schadestaatprocedure’ doet mijns inziens geen recht aan deze zaak. Het feit dat de koopsommen en kosten van het technisch onderzoeken van drie twijfelachtige schilderijen niet worden toegekend, is volstrekt onbegrijpelijk. Gelijk hebben en gelijk krijgen blijken nog steeds twee verschillende begrippen!”
Klik hieronder om het hele persbericht te lezen:

Persbericht Altink Affaire II (afsluiting) – 25-07-2019

Scroll Up