2020-12-23 Persbericht Vuurwerkboek

2020-12-23 Persbericht Vuurwerkboek

2020-12-21 Nu het kabinet Rutte-III voor de jaarwisseling 2020-2021 een algeheel vuurwerkverbod heeft aangekondigd, pleit ik voor het instellen van een eenmalige avondklok op 31 december 2020 vanaf 21.00 uur tot 9.00 uur op 1 januari 2021. Ook pleit ik voor het instellen van een verbod op carbidschieten. Als bijzondere noodmaatregel lijkt mij dit noodzakelijk dan wel zeer gewenst. Dit om veel ellende te voorkomen. Dergelijke maatregelen bieden meer garantie voor de veiligheid van mens en dier en voorkomen dat een kleine groep van de samenleving de orde op oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht ernstig gaat verstoren, gaat provoceren en demonstreren tegen het afgekondigde vuurwerkverbod bij de jaarwisseling 2020-2021. Het inschakelen van marechaussee en het leger voor extra bijstand is in deze uitzonderlijke situatie een serieuze optie!’

Hieronder het Persbericht

2020-12 Cover vuurwerkboek

Hieronder de link naar het Persbericht

naar Persbericht Consumentenvuurwerk

2019-10-18 “Rechter geeft valse De Ploeg-schilderijen terug aan veroordeelde verkoper!”

Rechter geeft valse De Ploeg-schilderijen terug aan veroordeelde verkoper

Hoe kan het dat je na het winnen van een rechtszaak toch nog weer opnieuw moet strijden? Het veroordeelde echtpaar Van Loenen eiste via een kort geding 2 valse schilderijen van De Groninger Ploeg terug van schrijver en voormalig kunstverzamelaar Johan Meijering en de rechter stelde hen in het gelijk. Meijering respecteert het recht en zal de schilderijen per omgaande overdragen aan de verkopers.

 

“Uiteraard ben ik teleurgesteld. Het is de omgekeerde wereld. In mijn ogen heeft de Nederlandse overheid c.q. het Nederlandse recht gefaald. Ik moet het Nederlandse recht respecteren. Ik ga niet in hoger beroep en zal de valse ‘Ploeg’-schilderijen overdragen aan de verkopers.”

 

Nederlands recht

“Ik ben echter van mening dat zowel culturele erfgoederen in Nederland als kunstkopers niet worden beschermd. Het individuele belang prevaleert boven het maatschappelijk (algemeen) belang. Kennelijk schiet het Nederlandse recht in deze tekort. Het Strafrecht sluit niet aan bij het civiele recht. De leden en fracties van de Tweede Kamer worden verzocht om bestaande wetgeving uit te breiden, aan te passen n.a.v. deze kwestie.”

 

Recidive

“Recidive in deze case is niet uitgesloten. Bewezen is in 17 jaren procederen dat dit ook bij deze valse schilderijen het geval was. Ik hoop oprecht dat kunstkopers door deze kwestie gewaarschuwd zijn en zich tien keer zullen bedenken om een (‘Ploeg’)-schilderij te kopen. Als je wordt opgelicht, dan is de ellende niet te overzien, tenminste als je ervoor kiest om de valse schilderijen niet door te verkopen en probeert je recht te halen.”

 

Achtergrond

In een eerder kort geding stelde de Rechtbank Noord-Nederland Meijering op 25 november 2016 in het gelijk. Hij hoefde de twee valse schilderijen niet terug te geven. Er zou geen sprake zijn van een spoedeisend belang. De beide valse schilderijen hebben volgens twee taxateurs een economische waarde van nul euro, zijn door 11 deskundigen (incl. technisch onderzoek) vals verklaard en dit is ook bevestigd in het hoger beroep door het gerechtshof Leeuwarden.

 

Wat betreft de twee valse schilderijen is Meijering zeer tevreden over de uitspraak van drie rechters van het gerechtshof Leeuwarden. Na bijna 17 jaren procederen heeft hij deze zaak gewonnen. Onomstotelijk is bewezen dat de eisende partij het echtpaar Van Loenen oplichters zijn en dat de heer C. van Loenen  ontmaskerd is als de vervalser, volgens het onafhankelijke onderzoeksbureau ARRS uit Den Haag

 

Vanaf 30 januari 2003  is Meijering via juridische procedures bezig geweest – om onder meer de twee valse  schilderijen te retourneren aan het echtpaar. De schilderijen zouden besmet zijn en niets meer waard. Daarom wilde het echtpaar deze werken niet meer terugnemen. Toen het echtpaar Van Loenen de zaak verloren had en een schadevergoeding moest betalen van in totaal € 86.164,15, wilde het echtpaar via het tweede kort geding in 2019 ineens de beide valse schilderijen alsnog terug.

Protocol voor valse kunst

Een protocol met duidelijke voorwaarden waaronder een eventuele teruggave mogelijk zou moeten zijn, ontbreekt! Voor zover bekend bestaat er ook geen wetgeving en/of jurisprudentie.

 

Tweede Kamer                                                                                                                                                                                                 Aan alle leden van de Tweede Kamer wordt door Meijering verzocht om wettelijke maatregelen te nemen, waardoor het onmogelijk wordt om valse schilderijen ooit weer in omloop te brengen en daarmee onze culturele erfgoederen te bedreigen. Hij heeft hierbij de volgende suggesties gedaan om wettelijke maatregelen te nemen om valse kunst te vernietigen ter bescherming van onze culturele erfgoederen.

 

1   Vernietigen in het belang van de wetgeving

Er moet worden voorkomen dat deze twee schilderijen ooit weer in de roulatie komen en nieuwe slachtoffers maakt. Na het lopende strafrechtelijk onderzoek tegen het echtpaar Van Loenen zou Meijering graag zien, dat deze schilderijen vernietigd worden, zoals men dat doet in andere landen, o.a. het naburige en Eu-land Frankrijk. Daar worden valse schilderijen direct vernietigd in de verbrandingsoven. Dit ter voorkoming dat deze schilderijen ooit weer in de kunstwereld op de markt komen en in lengte van jaren gaan rouleren. Is het na bijna 17 jaar procederen redelijk en billijk om valse schilderijen terug te geven aan de voormalige eigenaar-vervalser? Gaat in dit het geval het individuele belang boven het algemeen maatschappelijk belang met de kans dat deze valse schilderijen blijven circuleren?

 

2  Schenking museum Valse Kunst

Een andere optie zou zijn op deze schilderijen onder te brengen bij het museum ‘Valse Kunst’ in Vledder. Mogelijk zou het tweede kort geding als een proefproces kunnen worden aangemerkt. Zowel nationaal als internationaal staat deze inmiddels kunsthistorisch gezien langstlopende rechtszaak volop in de belangstelling. De beide schilderijen zijn vanaf 1990, bijna 30 jaar in het nieuws met tientallen radio- en televisie-uitzendingen in binnen- en buitenland, alsmede een enorme hoeveelheid publicaties. Al vele jaren wordt deze zaak nauwlettend in zowel de kunst- als juridische wereld nauwlettend gevolgd. Zorgvuldigheid in deze is zeer gewenst! De kunstwereld is helaas een mijnenveld waar vervalsers vrij spel hebben en tot nu toe ongemoeid worden gelaten.

 

Meer informatie en achtergronden kunt u vinden op www.johanmeijering.com.

Johan Meijering: “Als we onze Nederlandse culturele erfgoederen zo belangrijk vinden, moeten we vooral valse kunst teruggeven aan de kunstververvalser!”

Johan Meijering

Teruggeven Valse Kunst

Teruggeven Valse Kunst

2019-05-23 RTV NOORD. Kunstverkoper wil zijn De Ploeg-vervalsingen terug

Kunsthandelaar Cor van Loenen eist twee vervalste De Ploeg-schilderijen terug van verzamelaar Johan Meijering. Volgende week dient hier een kort geding over.
Twintig jaar geleden begon de strijd tussen beiden. Van Loenen verkocht twee schilderijen van De Ploeg aan Meijering. Tot zover niets aan de hand.
Pas toen Meijering de schilderijen door wilde verkopen aan bouwondernemer Henk Koop ontstond er een strijd. Koop liet de schilderijen taxeren door de conservator van het Groninger Museum. Samen met andere experts concludeerde hij dat de twee kunstwerken vals zijn.
Rechtszaak na rechtszaak
Sindsdien volgde de ene na andere rechtszaak. Van Loenen werd er door Meijering van beschuldigd dat hij de schilderijen zelf had gemaakt. Dat ontkende de verkoper echter in alle toonaarden.
Het Gerechtshof oordeelde dat twee van de vijf schilderijen vals zijn. Meijering ontving ruim 86.000 euro schadevergoeding. Nu volgt er dus een nieuw hoofdstuk in de langslepende kwestie.
Onverkoopbaar maken
Meijering zegt dat hij de schilderijen best terug wil geven, maar dan onder voorwaarden. De belangrijkste is het meegeven van kenmerken waardoor de werken overduidelijk als vals gezien worden en daardoor onverkoopbaar zijn.

2019-09-24 RTV DRENTHE – Voorpagina
Nieuwe aflevering in jarenlange kunstsoap rond ververvalsingen!

De langstlopende kunstaffaire van Nederland is toch niet ten einde. Het echtpaar Van Loenen uit Holthe eist schilderijen terug van kunstverzamelaar Johan Meijering.
Het gaat om twee vervalste De Ploeg-schilderijen waarover Van Loenen en Meijering al jaren een juridische strijd voeren. Groninger Meijering kocht de werken ooit van Cor van Loenen, maar het bleken namaakwerken. Eind juli leek het Gerechtshof in Leeuwarden een eind te maken aan de zaak.

Schade
Het Hof oordeelde dat Meijering geen reputatieschade vergoed kreeg, maar wel recht had op een schadevergoeding. Van Loenen eist nu, twee maanden na de uitspraak, de betwiste werken terug, op straffe van een boete van 5000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

De rechter oordeelt volgende week dinsdag in Groningen of de zaak voldoende spoedeisend is om in een kort geding te behandelen. Overigens loopt er nog een onderzoek tegen het echtpaar Van Loenen, Meijering beschuldigt hen van smaad en laster.

2019-09-25 Toch weer rechtszaak over ‘valse’ schilderijen. D.v.h.N. pag. 34

GRONINGEN Kunsthandelaar en schilder Cor van Loenen eist twee vals verklaarde kunstwerken terug die hij ooit als schilderijen van Jan Altink heeft verkocht aan verzamelaar Johan Meijering uit Groningen.
Van Loenen spant daartoe een kort geding aan dat volgende week in Groningen dient. Vol-gens Van Loenen komen de schil-derijen hem toe omdat de koop is ontbonden en hij Meijering des-tijds een vergoeding van de schade heeft gegeven. „Hij heeft beloofd dat hij ze terug zou geven”, aldus Van Loenen, die overigens betwist dat de schilderijen vals zijn.
Meijering op zijn beurt laat we-

ten dat hij de schilderijen – Het Reitdiep en Berglandschap met zon/Pic de Luc gesigneerd met de naam J. Altink – alleen onder voorwaarden wil teruggeven. De Groninger is naar eigen zeggen bang dat Van Loenen de schilderijen wil gebruiken om een rechtszaak tegen hem te begin-nen. Hij heeft de werken in bewaring gegeven bij de rechtbank.
Van Loenen en Meijering voe-ren al sinds 2003 strijd over een partij schilderijen. In juli leek die strijd afgelopen toen het Gerechtshof in Leeuwarden bepaalde dat Van Loenen terecht een schadevergoeding heeft moeten betalen, terwijl Meijering geen recht heeft op een vergoeding voor reputatieschade.

Scroll Up