De website van Kijkbungalow Minerva was van oktober 2015 tot 2020 in de lucht, en werd in mei 2020 toegevoegd aan de website van de Johan Meijering Stichting. Zij treedt op als beheerder/ conservator van alle uitgebrachte boeken, publicaties en websites.

Kijkbungalow Minerva

De eerste Nederlandse kijkbungalow
in de wijk Minerva in Hoogkerk.

Periode 1991 – 1995

Een aantal jaren geleden besloot Johan Meijering om een aantal kenmerkende periodes in zijn leven vast te leggen in een boek, documentaire en een website. Al deze uitgaves worden overgedragen en opgenomen in het Groninger Archief. Momenteel wordt er gewerkt aan de terugblik op Kijkbungalow Minerva, de eerste Nederlandse kijkbungalow in de wijk Minerva in Hoogkerk. Periode 1991 – 1995. In de Kijkbungalow waren ook regelmatig exposities van diverse kunstenaars waaronder Ploeglid Arie Zuidersma.  
In 2009 bezocht Johan Arie Zuidersma en keek hij met Arie Zuidersma terug op de Kijkbungalow, de beelden kunt u hier bekijken.
(Interview met Arie Zuidersma op 11 augustus 2009.)

KIJKBUNGALOW, EEN MEER-DAN-MODELWONING.

Wonen is privé. Wonen is je thuisvoelen, jezelf zijn. Dat betekent veel méér dan een dak boven je hoofd. Je huis is een stuk van jezelf. Eigen smaak, eigen stijl bepalen hoe de woning is ingericht en wordt beleefd. Niet helemaal, slechts weinig mensen zijn in staat de woning van hun keus te bouwen. Ook de inrichting is meestal gebonden aan beperkte mogelijkheden. Toch kan er méér dan je denkt. Je moet maar op het idee komen, het juiste advies krijgen, er op tijd bij zijn. Dan kan wonen een belevenis worden: heel persoonlijk, en toch heel haalbaar.

Perspublicaties periode 1991–1995
Om alle verschenen persberichten te bekijken klik op de link hieronder:
Kijkbungalow-persberichten

Het is een groot bestand dus het kan even duren voordat het wordt geopend.

1992-10-Friesland-Post-a
Participant Jan Timmer

De huizen waarvan Kijkbungalow Minerva er één was, werden ontworpen door Jan Timmer uit Scheemda. In overleg met de architect werd de geschakelde premie C-woning door een paar bouwkundige ingrepen veranderd in een patiobungalow. De geplande pui met borstwering rond de binnentuin werd vervangen door een glaswand. De tuin, de woonkamer, de werkkamer en de keuken worden zo als het ware één geheel. Van de garage werd de entreeruimte gemaakt en de eigenlijke hal functioneert nu als opslagruimte. De scheidingswand tussen de douche en de slaapkamer werd weggehaald en zo kwam er ruimte voor een bad.

Tegenwoordig woont Jan Timmer vlak over de grens in Duitsland.

 
21-07-1948 - Participant Sip Hofstede - 23-11-2019

Eén van de participanten was binnenhuisarchitect Sip Hofstede van het Groningse M&M Design, die Johan en Marije op een beurs zagen. Hij was samen met Marije verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de inrichting: de meubels, de belijning, de kleurkeus, de afwerking van wanden en plafonds. Het overleg was behoorlijk intensief: bijna wekelijks zaten inrichter en bewoners om de tafel. De samenspraak is noodzakelijk, want zoals Hofstede het uitdrukt: “De binnenhuisarchitect moet een open oog en oor hebben voor zijn opdrachtgever. Hij reikt dingen aan, maar het is de klant die beslissingen neemt. Mijn taak is het vooral te voorkomen dat mensen ongelukkig worden in hun nieuwe omgeving, want zij zijn het die er in moeten leven.” Hij heeft het als een uitdaging ervaren “zo veel mogelijk” uit een standaardwoning te halen. Zoals de meeste participanten in het Kijkbungalow-project werd hij meegesleept door Johan Meijerings enthousiasme.

1 jarig bestaan Kijkbungalow Minerva

CONTACTEN

Daartoe moesten er contacten worden gelegd met verzamelaars van werken van Ploegleden. Gelukkig zegden vele verzamelaars en enkele nabestaanden hun medewerking toe zodat de expositie op 25 september kan doorgaan. De kunstcommissie heeft een bezoek gebracht aan alle bewoners van de Jan van der Zeestraat en hen verzocht om enkele van de kostbare werken onderdak te verschaffen. Het idee sloeg bij de bewoners aan. Er zullen dan ook in circa 35 deelnemende woningen werken werken te zien zijn. Het betreft hier werken van o.a. Jan Altink (één der oprichters van De Ploeg), Wobbe Alkema, Johan Dijkstra, Jan Jordens, Jannes de Vries, Hendrik Werkman (!) en Jan van der Zee. Het wordt dus een Huis-tot-huis tentoonstelling. Dat is een uniek gebeuren en het betreft hier dan ook een landelijke primeur. Aan de culturele en kunstmanifestatie zal ruime ruchtbaarheid worden gegeven in pers, radio en televisie.

Opnames ter gelegenheid van het 1 jarig bestaan.
Het projekt is door “Academie Minerva” geadopteerd als studie objekt. Een speciaal aan dit projekt gewijde animatiefilm oogst alom waardering en vindt reeds zijn weg naar congressen in het buitenland.

2 jarig bestaan Kijkbungalow Minerva

Grote culturele manifestatie in Hoogkerk
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de kunstenaarsvereniging De Ploeg wordt er op zaterdag 25 september in de Groninger wijk Hoogkerk een unieke expositie georganiseerd met 75 werken van oud-leden van deze vereniging. Het betreft een eenmalige ‘huis-aan-huis’ tentoonstelling in zo’n dertig woningen aan de Jan van der Zeestraat.
Deze Ploeg-expositie valt samen met de viering van het twee-jarig bestaan van de Kijkbungalow Minerva in dezelfde straat.

Kunstcommissie Minerva Hoogkerk
boven: Griet Kooistra, Johan Meijering en Dora Velleman (v.l.n.r.)
onder: Gré Waltmans, Gerrie Timmer (v.l.n.r.)
Kunstcommisie Minerva.

Tijdens een vergadering van de bewoners van de Jan van der Zeestraat op 5 juli ontstond het idee om de beide vieringen te koppelen aan een tentoonstelling van werken van Ploegleden uit de beginperiode en een expositie van o.m. een huidig Ploeglid, Annemarie de Groot uit Groningen. Snel werd een kunstcommissie gevormd die zich moest buigen over de organisatie van de culturele- en kunstmanifestatie. Dat had nogal wat voeten in de aarde. De commissie moest een groot aantal zaken regelen in een tijd waarin de meeste mensen slechts aan één ding denken: een zonnige vakantie. Het huidige bestuur van “de Ploeg” zag – ondanks een uitdrukkelijk verzoek van de commissie – af van deelname. Men wilde niet de naam van de huidige kunstkring aan de expositie verbinden. Door die elitaire opstelling van het Ploegbestuur moest de Kunstcommissie Minerva de benodigde vijfenzeventig schilderwerken lenen uit particuliere verzamelingen. Het ging om een éénmalige ééndaagse expositie.

CONTACTEN

Daartoe moesten er contacten worden gelegd met verzamelaars van werken van Ploegleden. Gelukkig zegden vele verzamelaars en enkele nabestaanden hun medewerking toe zodat de expositie op 25 september kan doorgaan. De kunstcommissie heeft een bezoek gebracht aan alle bewoners van de Jan van der Zeestraat en hen verzocht om enkele van de kostbare werken onderdak te verschaffen. Het idee sloeg bij de bewoners aan. Er zullen dan ook in circa 35 deelnemende woningen werken werken te zien zijn. Het betreft hier werken van o.a. Jan Altink (één der oprichters van De Ploeg), Wobbe Alkema, Johan Dijkstra, Jan Jordens, Jannes de Vries, Hendrik Werkman (!) en Jan van der Zee. Het wordt dus een Huis-tot-huis tentoonstelling. Dat is een uniek gebeuren en het betreft hier dan ook een landelijke primeur. Aan de culturele en kunstmanifestatie zal ruime ruchtbaarheid worden gegeven in pers, radio en televisie.

75 jarig bestaan Kunstkring De PLoeg

Op zaterdag 25 september a.s. staat de Jan van der Zeestraat in Hoogkerk-Minerva in het teken van twee heugelijke feiten: de viering van het twee-jarig bestaan van de Kijkbungalow Minerva en het 75- jarig bestaan van de Groninger Kunstkring De Ploeg. Als het aan de kunstcommissie ligt wordt het een evenement van landelijke allure onder het motto: 75 werken / 75 jaren De Ploeg.
VERNIEUWERS
De Groninger Kunstkring “De Ploeg” werd in 1918 opgericht door o.a. de beeldende kunstenaars J. Altink en J. Wiegers. Later trad ook de schilder-drukker Hendrik Werkman toe. Via “De Ploeg” werd in Nederland het expressionisme van de Duitse Kunstkring “Die Brucke” in Nederland geïntroduceerd.
Door “De Ploeg” werd vooral de kunst van houtsnede en typografie vernieuwd. In de Hoogkerkse wijk Minerva dragen de straten de namen van leden uit de beginperiode van de Kunstkring. Daarmee werd naadloos aangesloten op de naamgeving van het zuidwestelijke gebied van Plan Zuid, waar ook bekende en minder bekende Groninger kunstenaars met een straatnaam werden geëerd.

Twee jaar Kijkbungalow

Een ander hoogtepunt vormt op deze dag de viering van het tweejarig bestaan van de Kijkbungalow Minerva op huisnummer 4.

Dit gratis toegankelijk en onafhankelijk advies-, informatie- en ideeëncentrum op woongebied is een initiatief van de bewoners Johan Meijering en Marije Breeuwsma. De bungalow doet tevens dienst als expositieruimte. Dagelijks (behalve zondags) kan men er op telefonische afspraak terecht om de bijzondere resultaten van de onderlinge samenwerking tussen de participerende architecten, bedrijven, vormgevers, beeldend kunstenaars en de bewoners te ervaren. De realisatie van dit project is mogelijk dankzij bijdragen van grote en kleine sponsors en de activiteiten van veel vrijwilligers. In de afgelopen twee jaar hebben zo’n 7000 bezoekers de weg naar de Kijkbungalow gevonden.

 

De kunstkring De Ploeg heeft vele grote kunstenaars voortgebracht als Hendrik Werkman, Jan van der Zee, Jan Altink, Johan Dijkstra, Jan Wiegers en Wobbe Alkema. De straten in de Minervabuurt in Hoogkerk zijn naar Ploegleden vernoemd. De 75 werken van deze en andere leden uit de beginperiode van de Ploeg zijn op 25 september van 14.00 tot 17.00 uur vrij te bezichtigen. De bewoners van de Jan van der Zeestraat hebben hiervoor de deuren van hun woningen geopend. De Jan van der Zeestraat zal op 25 september de hele dag in het teken staan van een grote kunstmanifestatie met veel muziek, dans en straattheateracts. De straat wordt hiervoor autovrij gemaakt. Het Gronings Salonorkest zal voor de officiële opening door de Commissaris der Koningin de heer H. J. L. Vonhoff om half één een concert geven. Na de opening van de expositie om 14.00 uur vinden er verschillende muzikale optredens plaats in de straat, van onder meer The Cropswood Stringband. Dans en straattheater maken deze middag tot een groot feest in de Jan van der Zeestraat.

Radio uitzending van Radio Noord

Interview Klijnsma met Johan Meijering,

27 september 1991

Radio uitzending van Radio Flevoland

Programma “De status aparte”

interview Mark van Amstel met Johan Meijering, 23 januari 1992