Op deze pagina een overzicht van de drie maatschappelijke Missies van Johan Meijering.

Vuurwerk, Forum Groningen (voorheen Groninger Forum genoemd) en Valse Kunst.

2007 VUURWERK

Het begon met één vraag, gesteld op het provinciehuis in Groningen, en het eindigde met een beweging. De vraag waar Johan Meijering voor de camera antwoord op mocht geven luidde: ‘Als u vanavond iets zou mogen zeggen over een gewenste verandering in uw omgeving, wat zou dan uw antwoord zijn?’
Meijering stelde voor om eenmalig een vuurwerkvrije jaarwisseling te houden. Dit zei hij, omdat hij twee dagen daarvoor, op oudejaarsnacht, flink de schrik in de benen had gekregen door het vuurwerkgeweld vlak voor zijn deur. Vanaf dat moment ging het vuurwerkfenomeen met hem op de loop en het sleurde vele anderen mee.

2020 VUURWERK actueel

Stichting Staakt Het Vuren hief zichzelf op per 31 december 2013.

TERUGBLIK
Sinds 2008 heeft de Stichting de gevolgen van het afsteken van Consumenten-vuurwerk meermaals in kaart gebracht, aan de kaak gesteld en ruim vijf jaar actie gevoerd.De website van Stichting Staakt het Vuren is nog steeds te bezoeken, hieronder de link naar de website.

Naar website Staakt het Vuren

VUURWERK
Dagboek van een rustzoeker

VUURWERK Dagboek van een rustzoeker (2008)
2008 Het schrijven van dit boek begon in juni 2008 op het eiland Madeira en is een terugblik op zijn ervaringen in 2007. De eerste drie hoofdstukken kijken terug op de eerste drie maanden van dat jaar. Daarna maakt hij een wandeling door de rimboe van ons politieke bestel, de hoofdstukken 4 t/m 9. Vervolgens kwam hij een frater van Utrecht tegen, die eveneens gebiologeerd was door het thema vuurwerk. Er ontstond een heus Comité, beschreven in hoofdstuk 10. Door een lugubere situatie komt er een plotselinge wending in het verhaal. Even wordt het vuurwerk vergeten. Andere zaken waren opeens belangrijker. Hoofdstuk 11, 12 en 13 laten zien hoe weinig een mens zijn eigen levensprogramma in de hand heeft. Hoofdstuk 14 is weer op een eiland geschreven. Op Vlieland komt de schrijver in oktober 2008 tot de afronding van dit eerste vuurwerkboek.
Uitreiking vuurwerk boeken aan Jannie Visscher, Oud-wethouder Groningen
Uitreiking vuurwerk boeken door Paul Steverink en Johan Meijering.

Uitreiking vuurwerk boeken door Paul Steverink en Johan Meijering.

EXPLOSIEF VUURWERK
Feiten liegen niet

EXPLOSIEF VUURWERK Feiten liegen niet (2008)
2008 Het tweede boek in deze serie getiteld ‘Explosief vuurwerk, Feiten liegen niet’ is een omvangrijk, informatief boek.

Vuurwerk
• kost de belastingbetaler al met al circa 1 miljard euro per jaar, in 1 nacht;
• leidt jaarlijks tot enkele doden en vele gewonden;
• belast het milieu en de atmosfeer met fi jn stof en andere giftige stoffen;
• stelt politie en brandweer voor grote problemen en gevaren;
• blijkt levensgevaarlijk, zowel in de illegale als de legale varianten;
• blijkt in strijd met de Nederlandse Grondwet en Europese grondrechten;
• zou in een milieuvriendelijke variant beschikbaar moeten komen;
• staat wereldwijd ter discussie,
zie deze website:  naar site Prevent Blindness
Deze opmerkelijke conclusies trekt Johan Meijering in het boek Explosief vuurwerk. De geïnteresseerde lezer krijgt een zo breed mogelijk beeld van alle aspecten rondom het thema consumentenvuurwerk. De schrijver stelt zijn onderzoeksmateriaal in een negendelig bronnenboek op verzoek beschikbaar op een cd-rom.

In het voorwoord schrijft hij:
“Dit boek is bedoeld als handreiking aan de Nederlandse bevolking, politici, veiligheidsspecialisten en het onderwijs. Ik hoop dat het tot nieuw beleid zal inspireren en zal leiden tot meer onderzoek naar de problemen rond het afsteken van consumentenvuurwerk. Door als maatschappij samen naar de problemen
te kijken en deze aan te pakken kunnen wij verandering teweegbrengen. Dit boek hoopt een maatschappelijke en politieke discussie te bezielen.”
Explosief vuurwerk is het tweede uit een serie van drie boeken waarmee de Stichting Staakt het Vuren naar buiten komt om haar motto: ‘Waarom één miljard verknallen’, kracht bij te zetten.

Groninger Forum

Een bodemloze put

Meijering wilde weten hoe dit project ontwikkeld is en doorgang kon vinden. Hij heeft in korte tijd een serieuze poging gedaan om een tipje van de sluier op te lichten. Het werd een ontdekkingsreis.
De essentie van dit boek is bewustwording. De huidige politieke elite van de stad en de provincie luistert volgens hem niet naar signalen uit de samenleving. En dat moet veranderen.
Ongeveer zeven maanden lang, vanaf oktober 2015 tot en met mei 2016, correspondeerde hij met individuele politici en bestuurders van de stad en de provincie. Deze correspondentie is in de vorm van een Dagboek in het boek opgenomen. Met het openbaar maken van deze correspondentie wordt aan de hand van de casus Groninger Forum het falen van de politiek in de stad en de provincie Groningen geanalyseerd. Allerlei signalen vanuit de bevolking zijn genegeerd. In deze casus ontbreekt de politieke wil om het roer drastisch om te gooien op een tijdstip dat dit nog kan.

Hij beschrijft een aantal opmerkelijke overeenkomsten van grote projecten in Groningen en in de rest van Nederland, namelijk:
• de projecten zijn omstreden;
• gebaseerd op rooskleurige en buitengewoon optimistische prognoses die na realisatie onjuist bleken;
• geldverslindend;
• (mede) betaald met gemeenschapsgelden;
• er is sprake van misleiding
• aanzienlijke budget- en tijdsoverschrijdingen.

Twee keer eerder is Meijering een missie begonnen: één tegen het afsteken van consumentenvuurwerk (2007-2013) en één vanaf 2003, tegen het vervalsen van kunst, in het bijzonder die van de kunstkring De Groninger Ploegen tegen het verhandelen van valse kunst. Met dit boek probeert hij een aanzet te geven tot een maatschappelijk debat over grootschalige prestigeprojecten in Nederland en in het bijzonder in Groningen. Hij komt met diverse steekhoudende aanbevelingen voor nieuw beleid voor gemeenten, provincies en de landelijke politiek.

Een warm pleidooi van een bevlogen mens.

Als betrokken stadjer ziet entrepeneur Johan Meijering met lede ogen aan hoe in de gemeente Groningen miljoenen aan gemeenschapsgeld worden gestort in de bodemloze put van een in zijn ogen heilloze onderneming: het Groninger Forum. Door middel van dit boek trekt hij keihard aan de noodrem, omdat het volgens hem om allerlei redenen nog niet te laat is om alsnog te stoppen met de bouw van het kolossale bovengrondse Forum in de Groninger binnenstad. Hij beschouwt het Forum als een in alle opzichten onbeheersbare kolos: een groot, onverantwoord en buitengewoon risicovol project in de prachtige historische binnenstad.

Hieronder nog een aantal opvallende publicaties uit 2016 .

Exit kabelbaan, dan geen subsidie Forum

Reactie en alternatieven
bron: Dagblad van het Noorden, 26 maart 2016
door: Richold Brandsma

‘Exit kabelbaan, dan geen subsidie Forum’foto Fly over

Stad en provincie Groningen hebben een serieus probleem als Stad volhardt in de afwijzing van een kabelbaan tussen Euroborg en Groninger binnenstad.

Kritiek

Dat vindt VVD-Statenlid Nico Bakker. B en W van Groningen gooiden vorige week een positief haalbaarheidsonderzoek van Flyover Groningen in de prullenmand. De manier waarop dat gebeurde en de argumenten van het stadsbestuur oogsten veel kritiek. De Groninger raadsfractie van de VVD wil de kwestie in mei alsnog in de raad bespreken.

Debat

Bakker wil dat debat afwachten. Verandert de houding van B en W niet, dan ligt het volgens hem in de rede dat er repercussies volgen. In 2011 stemde de VVD-Statenfractie op het laatste moment in met een miljoenensubsidie voor het Groninger Forum. De liberalen stelden als voorwaarde dat Stad serieus zou kijken naar de kabelbaan.

Bakker: “GS zeiden in dat debat dat Stad serieus zou moeten meewerken als er een positief onderzoek zou zijn naar de kabelbaan. Zo’n onderzoek is er nu. In principe voldoet Stad volgens Bakker dus niet aan de voorwaarden. Blijft dat zo, dan zou GS alsnog moeten kijken of Stad de subsidie voor het Groninger Forum moet teruggeven. Maar liever wil ik dat die kabelbaan er komt.’’

Retourtje voor Kabelbaan

Het afschieten van de kabelbaan door B en W, vooral de manier waarop, valt niet goed bij verschillende partijen in Groningen. Ze willen het plan terug op de politieke agenda.

Boosheid
VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge wil in mei met de gemeenteraad spreken over het rapport van Arcadis dat de stichting Flyover Groningen in januari presenteerde. B en W serveerden dat rapport vorige week op twee velletjes A4 af. Tot boosheid van de initiatiefnemers.

Koebrugge zegt die boosheid te begrijpen. Het college is te kort door de bocht gegaan door het plan op deze manier richting prullenmand te dirigeren. ,,Het rapport van Arcadis kun je dun noemen. En je kunt je afvragen hoe deskundig Arcadis op dit gebied is, maar het project kabelbaan op deze manier afschieten is gezien de geschiedenis van het project niet handig. Formeel hebben B en W het rapport niet eens naar de gemeenteraad gestuurd.’’

Niet handig
Koebrugge vindt dat Flyover ook niet handig heeft geopereerd. ,,Bijvoorbeeld door zichzelf direct op te heffen. Het was alsof ze zeiden ‘hier is het rapport, zoek het verder maar uit’. Waarom pakten ze geen verbindende rol naar investeerders? Maar dat neemt niet weg dat de argumenten waarmee B en W het rapport nu laten schieten al lang bekend waren. Dat is wel erg mager.’’ De VVD’er wil daarom in mei alsnog een politieke discussie over de kabelbaan. ,,Dat geeft tijd om verder onderzoek te doen.’’

De VVD krijgt in de raad in elk geval steun van de ChristenUnie. Fractievoorzitter Inge Jongman is verbolgen over de handelwijze van B en W. ,,De manier waarop Flyover is afgescheept, vind ik niet kunnen. Ik wil het erover hebben. Zowel over de kabelbaan als de manier waarop B en W zich in deze kwestie hebben gedragen.’’

Ondernemersclub
Het plan voor een kabelbaan tussen Euroborg en binnenstad werd ooit geboren in de schoot van de Groningen City Club. Sindsdien hebben ondernemers in de stad dik 80.000 euro uitgegeven aan onder meer onderzoek naar het project. De ondernemersclub is, zacht gezegd, not amused door de wijze waarop B en W het plan vorige week afschoten. ,,Nee, we zijn niet blij’’, houdt voorzitter Mark Engberts zich op de vlakte. We zijn hier lang mee bezig geweest. Dan is het gek dat het stadsbestuur er op deze manier mee omgaat.’’ Het GCC-bestuur heeft gisteren een brief naar verantwoordelijk wethouder Paul de Rook gestuurd. ,,We hebben hem uitgenodigd voor een gesprek op korte termijn.’’

logo-dvhn

19 januari 2016 Krijgt Groningen dan echt een kabelbaan?
Bron: Volkskrant
Door: Jurre Van den Berg 19 januari 2016

Groningen en grote projecten: een gelukkig huwelijk is het zelden. De bevolking stak bij een referendum in 2001 een stokje voor een parkeergarage onder de Grote Markt. Over de tram die er niet kwam struikelde in 2012 een college. En het in aanbouw zijnde cultuurcentrum Groninger Forum moest wegens aardbevingsrisico’s alweer deels worden gesloopt en doet nog weinig harten sneller kloppen.

De initiatiefnemers voor een kabelbaan boven de stad laten zich echter niet ontmoedigen door deze erfenis. Zij zien het helemaal voor zich, een gondellift van treinstation Europapark bij voetbalstadion Euroborg via het Sontplein naar het stadscentrum. Gaat er straks toch iets boven Groningen?
Wel als het aan voorzitter Dirk Nijdam van de stichting Flyover Groningen ligt. Hij ziet in de kabelbaan een schoon en snel alternatief openbaar vervoersysteem. Zeker als in de toekomst bussen van de Grote Markt worden geweerd. Met een hoge ‘attractiewaarde’ en ‘fun-factor’ voor toeristen bovendien.

Nijdam is tevens directeur van het Groninger Forum, op de Grote Markt het gedroomde eindstation. ‘Hoe meer we erover te weten zijn gekomen, hoe enthousiaster we zijn geworden. Zo’n kabelbaan maakt dat Groningen Groningen is en niet Enschede.’

Prijskaartje van de kabelbaan: 230 miljoen voor de bouw en exploitatie gedurende vijfentwintig jaar

Uit een nieuw onderzoek van ingenieursbureau Arcadis blijkt nu dat de aanleg technisch haalbaar en de exploitatie financieel rendabel is. Op een doordeweekse dag zouden zo’n drieduizend passagiers door de lucht zoeven, op zaterdag wel vijfduizend. De initiatiefnemers spiegelen zich aan wereldsteden als New York, Rio de Janeiro en Londen. In Nederland zou de permanente kabelbaan een noviteit zijn. Maar nieuw is het plan allerminst. Al sinds de millenniumwisseling wordt er over een gondellift gefilosofeerd. Op 1 april 2005 werden de eerste plannen gepresenteerd, om in 2007 te worden afgeschoten (‘leuk voor de Elfteling’) en in 2011 alweer tot politiek tumult te leiden.

Nu steekt het plan dus opnieuw de kop op. Er hangt wel een flink prijskaartje aan: 230 miljoen voor de bouw en exploitatie gedurende vijfentwintig jaar. De gemeente is niet van plan ook maar een euro in de kabelbaan te steken. Nijdam heeft echter goede hoop met de nieuwe studie in de hand een private investeerder te vinden. ‘Een financieel bemiddelaar heeft ons verteld dat met het verwachte rendement er zeker partijen geïnteresseerd zullen zijn.’

Gaat het er dan echt van komen? Omdat het openbaar vervoer betreft en het om de publieke ruimte gaat, is steun van de gemeente nodig. Wethouder Paul de Rook (D66) ziet ‘interessante aanknopingspunten’. ‘Het wordt zienderogen drukker op de weg. Dat kunnen we verminderen door de lucht te benutten.’

De Rook belooft het haalbaarheidsonderzoek te gaan besturen en te bespreken met de gemeenteraad. Al houdt hij wel een paar slagen om de arm. Het bedrijfsplan is ‘vrij gevoelig’ en draagvlak niet vanzelfsprekend. Een kabelbaan zou een enorme ingreep in de openbare ruimte zijn. ‘De vraag is of Groningers dat willen.’

‘Er zijn nog een aantal mitsen en maren’, erkent Dirk Nijdam. ‘We snappen ook wel dat je niet zomaar een paar kabels over de stad trekt. Maar de kabelbaan berust niet langer op luchtfietserij.’

2016-09-08 Interview De Centrale naar aanleiding van de boekpresentatie.
Hieronder is het interview te beluisteren.

Artist Impresion door Sip Hofstede  (21-07-1948-23-11-2019)

De Johan Meijering Stichting heeft een eerste conceptversie van een publicatie over het Forum Groningen uitgebracht met als centraal thema: De strijd tegen het verspillen van gemeenschapsgelden van grootschalige culturele bouwprojecten, in het bijzonder het Forum Groningen .

2020-01-12 Forum Groningen -conceptversie1

JMS logo 
De website van Nieuw Groninger Forum was van augustus 2015 tot 2020 in de lucht., en werd in april 2020 toegevoegd aan de website van de Johan Meijering Stichting. Zij treedt op als beheerder/ conservator van alle uitgebrachte boeken, publicaties en websites. Hieronder vind u de link naar de oorspronkelijke website van NieuwGroningerForum.

Naar website NieuwGroningerForum

Valse Kunst

 

“Rechter geeft valse De Ploeg-schilderijen terug aan veroordeelde verkoper!”
Johan Meijering

2019-10-18

Hoe kan het dat je na het winnen van een rechtszaak toch nog weer opnieuw moet strijden? Het veroordeelde echtpaar Van Loenen eiste via een kort geding 2 valse schilderijen van De Groninger Ploeg terug van schrijver en voormalig kunstverzamelaar Johan Meijering en de rechter stelde hen in het gelijk. Meijering respecteert het recht en zal de schilderijen per omgaande overdragen aan de verkopers.

 “Uiteraard ben ik teleurgesteld. Het is de omgekeerde wereld. In mijn ogen heeft de Nederlandse overheid c.q. het Nederlandse recht gefaald. Ik moet het Nederlandse recht respecteren. Ik ga niet in hoger beroep en zal de valse ‘Ploeg’-schilderijen overdragen aan de verkopers.”

vervolg Persbericht
Nederlands recht
“Ik ben echter van mening dat zowel culturele erfgoederen in Nederland als kunstkopers niet worden beschermd. Het individuele belang prevaleert boven het maatschappelijk (algemeen) belang. Kennelijk schiet het Nederlandse recht in deze tekort. Het Strafrecht sluit niet aan bij het civiele recht. De leden en fracties van de Tweede Kamer worden verzocht om bestaande wetgeving uit te breiden, aan te passen n.a.v. deze kwestie.”

Recidive
“Recidive in deze case is niet uitgesloten. Bewezen is in 17 jaren procederen dat dit ook bij deze valse schilderijen het geval was. Ik hoop oprecht dat kunstkopers door deze kwestie gewaarschuwd zijn en zich tien keer zullen bedenken om een (‘Ploeg’)-schilderij te kopen. Als je wordt opgelicht, dan is de ellende niet te overzien, tenminste als je ervoor kiest om de valse schilderijen niet door te verkopen en probeert je recht te halen.”

Achtergrond
In een eerder kort geding stelde de Rechtbank Noord-Nederland Meijering op 25 november 2016 in het gelijk. Hij hoefde de twee valse schilderijen niet terug te geven. Er zou geen sprake zijn van een spoedeisend belang. De beide valse schilderijen hebben volgens twee taxateurs een economische waarde van nul euro, zijn door 11 deskundigen (incl. technisch onderzoek) vals verklaard en dit is ook bevestigd in het hoger beroep door het gerechtshof Leeuwarden.

Wat betreft de twee valse schilderijen is Meijering zeer tevreden over de uitspraak van drie rechters van het gerechtshof Leeuwarden. Na bijna 17 jaren procederen heeft hij deze zaak gewonnen. Onomstotelijk is bewezen dat de eisende partij het echtpaar Van Loenen oplichters zijn en dat de heer C. van Loenen  ontmaskerd is als de vervalser, volgens het onafhankelijke onderzoeksbureau ARRS uit Den Haag

Vanaf 30 januari 2003  is Meijering via juridische procedures bezig geweest – om onder meer de twee valse  schilderijen te retourneren aan het echtpaar. De schilderijen zouden besmet zijn en niets meer waard. Daarom wilde het echtpaar deze werken niet meer terugnemen. Toen het echtpaar Van Loenen de zaak verloren had en een schadevergoeding moest betalen van in totaal € 86.164,15, wilde het echtpaar via het tweede kort geding in 2019 ineens de beide valse schilderijen alsnog terug.

Protocol
Een protocol met duidelijke voorwaarden waaronder een eventuele teruggave mogelijk zou moeten zijn, ontbreekt! Voor zover bekend bestaat er ook geen wetgeving en/of jurisprudentie.

Tweede Kamer Aan alle leden van de Tweede Kamer wordt door Meijering verzocht om wettelijke maatregelen te nemen, waardoor het onmogelijk wordt om valse schilderijen ooit weer in omloop te brengen en daarmee onze culturele erfgoederen te bedreigen. Hij heeft hierbij de volgende suggesties gedaan om wettelijke maatregelen te nemen om valse kunst te vernietigen ter bescherming van onze culturele erfgoederen.

1 Vernietigen in het belang van de wetgeving
Er moet worden voorkomen dat deze twee schilderijen ooit weer in de roulatie komen en nieuwe slachtoffers maakt. Na het lopende strafrechtelijk onderzoek tegen het echtpaar Van Loenen zou Meijering graag zien, dat deze schilderijen vernietigd worden, zoals men dat doet in andere landen, o.a. het naburige en Eu-land Frankrijk. Daar worden valse schilderijen direct vernietigd in de verbrandingsoven. Dit ter voorkoming dat deze schilderijen ooit weer in de kunstwereld op de markt komen en in lengte van jaren gaan rouleren. Is het na bijna 17 jaar procederen redelijk en billijk om valse schilderijen terug te geven aan de voormalige eigenaar-vervalser? Gaat in dit het geval het individuele belang boven het algemeen maatschappelijk belang met de kans dat deze valse schilderijen blijven circuleren?

2 Schenking museum Valse Kunst
Een andere optie zou zijn op deze schilderijen onder te brengen bij het museum ‘Valse Kunst’ in Vledder. Mogelijk zou het tweede kort geding als een proefproces kunnen worden aangemerkt. Zowel nationaal als internationaal staat deze inmiddels kunsthistorisch gezien langstlopende rechtszaak volop in de belangstelling. De beide schilderijen zijn vanaf 1990, bijna 30 jaar in het nieuws met tientallen radio- en televisie-uitzendingen in binnen- en buitenland, alsmede een enorme hoeveelheid publicaties. Al vele jaren wordt deze zaak nauwlettend in zowel de kunst- als juridische wereld nauwlettend gevolgd. Zorgvuldigheid in deze is zeer gewenst! De kunstwereld is helaas een mijnenveld waar vervalsers vrij spel hebben en tot nu toe ongemoeid worden gelaten.

Meer informatie en achtergronden kunt u vinden op www.johanmeijering.com.

Tweede Altink Affaire (2003-2019) eindigt na bijna 17 jaar
“Deze uitspraak doet geen recht, volstrekt onbegrijpelijk”

Johan Meijering

Na bijna 17 jaren juridisch steekspel is er een einde gekomen aan De Tweede Altink-affaire, de langstlopende kunstvervalsingszaak in Nederland ooit. Het gerechtshof Leeuwarden heeft in een tweezijdig hoger beroep van Meijering en Van Loenen de eerdere uitspraken in stand gelaten. Johan Meijering is teleurgesteld dat het zo afloopt: “De uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden op 23 juli 2019 in de ‘Schadestaatprocedure’ doet mijns inziens geen recht aan deze zaak. Het feit dat de koopsommen en kosten van het technisch onderzoeken van drie twijfelachtige schilderijen niet worden toegekend, is volstrekt onbegrijpelijk. Gelijk hebben en gelijk krijgen blijken nog steeds twee verschillende begrippen!”
25-07-2019 Lees hier het PERSBERICHT
25-07-2019 Lees hier het PERSBERICHT
Tweede Altink Affaire (2003-2019) eindigt na bijna 17 jaar
“Deze uitspraak doet geen recht, volstrekt onbegrijpelijk”

Na bijna 17 jaren juridisch steekspel is er een einde gekomen aan De Tweede Altink-affaire, de langstlopende kunstvervalsingszaak in Nederland ooit. Het gerechtshof Leeuwarden heeft in een tweezijdig hoger beroep van Meijering en Van Loenen de eerdere uitspraken in stand gelaten. Johan Meijering is teleurgesteld dat het zo afloopt: “De uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden op 23 juli 2019 in de ‘Schadestaatprocedure’ doet mijns inziens geen recht aan deze zaak. Het feit dat de koopsommen en kosten van het technisch onderzoeken van drie twijfelachtige schilderijen niet worden toegekend, is volstrekt onbegrijpelijk. Gelijk hebben en gelijk krijgen blijken nog steeds twee verschillende begrippen!”

Het echtpaar Van Loenen werd niet door het hof in het gelijk gesteld en veroordeelt in de proceskosten. Meijering werd niet in het gelijk gesteld over de hoogte van de schade in de ‘Schadeprocedure’ en veroordeelt in de proceskosten. Het Hof heeft aan de schrijver, sociale wetenschapper en voormalig kunstverzamelaar Johan Meijering uit Groningen in hoger beroep reen totale schadevergoeding toegekend van in totaal € 86.164,15 en bevestigt hiermee het vonnis van de Rechtbank Assen.

Mr. P.J. Jans (advocaat van Meijering): “Het is spijtig dat dit de uitkomst is van deze jarenlange procedures maar kennelijk had het Gerechtshof het voornemen niet meer aan de uitspraken te tornen van de rechtbank Assen en het oogmerk een einde te maken aan de jarenlange juridische strijd tussen partijen (wat de raadsheren en vrouwen ook ter zitting hebben laten doorschemeren).”

Bij Meijering overheerst nu nog het onbegrip, maar komt ook langzaam het besef dat het verstandig en gezond is om het nu los te laten. “Deze zaak beheerst mijn leven en dat van mijn partner al meer dan 16 jaar! Ik was met een verre boog om het echtpaar Van Loenen heen gelopen als ik maar iets had geweten over de wereld waarin zij leven, een leven van schijn en bedrog! Onomstotelijk staat vast dat het echtpaar Van Loenen in deze zaak in 1999 en 2000 bedrog heeft gepleegd bij het verkopen van ‘Ploegschilderijen’. Feiten zijn feiten en deze zijn onweerlegbaar!”

Het blijft voor hem lastig te bevatten dat de bewijslast al die jaren bij hem, het slachtoffer, lag, dat hij daar vele tienduizenden euro’s aan moest spenderen (o.a. voor onafhankelijk technisch onderzoek), dat hij zijn gezondheid op het spel moest zetten om de kwalijke praktijken van Van Loenen aan het licht te brengen en dat ondanks de overweldigende hoeveelheid bewijslast diverse organisaties en instanties als Openbaar Ministerie, NFI, Justitie en Politie geen actie ondernomen hebben. “Ik strijd niet alleen voor mezelf al bijna 17 jaar om list en bedrog uit te bannen, maar ook voor al diegenen die de kunst en in het bijzonder die van ‘De Groninger Ploeg’ een warm hart toedragen. Als iets mij raakt, kom ik in actie. Niemand wilde hier zijn vingers aan branden, lijkt het wel.”
Al direct bij het ontdekken van de vervalsingen werd hij tegengewerkt door betrokken partijen. “Het feit dat de directie van het Groninger museum en het bestuur van de Johan Dijkstra stichting hebben gemeend geen medewerking te verlenen aan mijn onderzoek, heeft mij niet weerhouden om aan deze zaak te beginnen met het doel dat de onderste steen boven water zou komen. Uiteraard was deze weigering verrassend, bijzonder teleurstellend en opmerkelijk omdat het juist de toenmalige conservator van het Groninger Museum dr. Han Steenbruggen was die de door mij gekochte ‘Ploegschilderijen’ aanmerkte als vals en/of twijfelachtig.”

Zoals in de volgende bijlagen te lezen is, is de bewijslast omtrent vervalsing, oplichting en misleiding (o.a. op schrift, in getuigenverklaringen en vanuit technisch onderzoek) overweldigend.

De achtergrond
Vanaf begin jaren ’90 is de Nederlandse kunstwereld in de ban van een omvangrijke kunstfraude van schilderijen van de kunstkring ‘De Groninger Ploeg’. Deze affaire zal de geschiedenis ingaan onder de naam ‘Altink Affaire’ en leek in 1995 te zijn afgerond. Niets bleek minder waar. De kwestie kwam in volle omvang een achttal jaren later terug. De eerste jarenlange zaak, de ‘Altink Affaire I’ in de periode 1991-1995 kreeg in 2003 een vervolg onder de naam ‘Altink Affaire II’, die een beerput liet zien waaraan anno 2019 met dit arrest van het gerechtshof Leeuwarden nu een definitief einde komt aan deze langdurige geschiedenis.

Door het vervalsen van kunst dan wel de handel in valse kunst worden de Nederlandse culturele erfgoederen, waaronder die van de kunstkring ‘De Groninger Ploeg’ ernstig bedreigd. Op grond van de vele publicaties in de media en het jarenlange onder moeilijke omstandigheden diepgaande onderzoek van Johan Meijering kan er vanuit worden gegaan, dat sedert ca. 1990 zeker honderden valse schilderijen van deze noordelijke kunstkring in omloop zijn.

Zowel tijdens de Eerste Altink Affaire in de periode 1991-1995 als de Tweede Altink Affaire in de periode 2003-2019 heeft deze geruchtmakende zaak in het teken gestaan van misleiding van de zijde van de gedaagden, het echtpaar Van Loenen. De Altink Affaire (*1) heeft niet alleen jarenlang volop in de Nederlandse media aandacht gekregen, ook ver over de Nederlandse grenzen is deze zaak onder de aandacht gekomen met publicaties o.a. in Duitsland, Amerika, Zuid-Korea (internationaal congres over authenticiteit).
Uit wetenschappelijk onderzoek (*2) blijkt, dat de prijzen van Ploegwerken door de Altink Affaire zijn gedaald (causaal verband).

‘Schadestaatprocedure’
Johan Meijering – eisende partij – wilde via een zogenaamde ‘Schadestaatprocedure’ genoegdoening voor de aanzienlijke schade die hij heeft geleden door dat de kunsthandelaar en schilder Cor van Loenen en diens echtgenote vijf schilderijen verkochten van ‘De Groninger Ploeg’ (‘Jan Altink’ en ‘Johan Dijkstra’) die niet authentiek bleken te zijn. Keer op keer werd Meijering in het gelijk gesteld in diverse rechtszaken en inmiddels is er een bedrag voldaan door Van Loenen c.s. van in totaal € 86.164,15. Het echtpaar Van Loenen ging vervolgens in hoger beroep tegen alle vonnissen in deze zaak tot nu toe en wilde hun reeds betaalde bedrag van in totaal € 86.164,15 terug vorderen.

Oplichting
Meijering werd in 1999 en 2000 naar eigen zeggen opgelicht door het echtpaar Van Loenen, toentertijd zijn huisvrienden. Zij verkochten hem op verschillende tijdstippen Ploegschilderijen tegen de door het echtpaar gevraagde koopsommen en op dat moment reële verkoopprijzen met mondelinge en schriftelijke garantie van echtheid.

In 2002 kwam de toenmalige conservator van het Groninger Museum dr. Han Steenbruggen erachter dat de 10 gekochte schilderijen niet authentiek en/of twijfelachtig waren. Het echtpaar Van Loenen bleek niet bereid te zijn de koopsommen te restitueren en de schilderijen terug te nemen, conform gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken tussen koper en verkoper. Als gevolg waarvan Meijering genoodzaakt was deze kwestie voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Meijering leerde het echtpaar voor het eerst kennen in 1997 en was niet op de hoogte van de dubieuze praktijken van Cor van Loenen in de periode 1991-1995 (Altink Affaire I).

Civiele procedure
Wat begon als een redelijk eenvoudige zaak (Van Loenen c.s. hoefde immers alleen de schilderijen terug te nemen en de koopsommen te restitueren) bleek een eindeloos traject te worden. Meijering vordert op 30 januari 2003 restitutie van de koopsommen, vermeerderd met de wettelijke renten. In een tussenvonnis op 25 januari 2006 beslist de eerste enkelvoudige kamer van de Rechtbank Assen, sector Civiel, zaaknummer: 52024/HA ZA 05?408, dat op Meijering de last rust – een bijna onmogelijke opdracht – om te bewijzen dat de schilderijen vals zijn en gelast de Rechtbank een deskundigenonderzoek. De door de Rechtbank benoemde onafhankelijke deskundige Cornelis Buijsert uit Utrecht bevestigt en concludeert, dat de omstreden Ploegschilderijen vals zijn. Ook de gecertificeerd beëdigd register-makelaar-taxateur J.R.H van den Hende uit Haren komt via een taxatie tot diezelfde conclusie.

Door de oplichtingspraktijken van het echtpaar Van Loenen heeft Meijering aanzienlijke schade opgelopen. Het echtpaar heeft geen enkele poging ondernomen om deze schade te beperken! Met leugens en bedrog, het geven van aantoonbaar een onjuiste voorstelling van zaken en jarenlang het weigeren de herkomst van de schilderijen te vertellen is volgens Meijering de schade door hun toedoen buiten proportioneel opgelopen.

Jarenlang onderzoek
Meijering deed vanaf 2004 diverse aangiften bij de politie, ging zelf langdurig op onderzoek uit (*3) waarbij hij onder andere een link ontdekte met de verdwenen collectie Zwaneveld, bestaande uit 550 schilderijen en kunstvoorwerpen (*4).

Uit het onderzoek bleek, dat de vijf betwiste schilderijen afkomstig waren uit deze verdwenen kunstcollectie.
Ook kwam hij erachter dat een taxatierapport van de taxateur Auke van der Werff, dat hem beschikbaar was gesteld bij de aankoop van de eerste twee schilderijen, reeds na een dag was ingetrokken door deze taxateur en vervalst was en dat door zijn voormalige vrienden over de herkomst van de schilderijen die in het geding zijn onjuiste informatie is verstrekt (dwaling). Een uitermate belastende brief van de taxateur, behorend bij dit taxatierapport heeft Meijering bij de aankoop niet gezien en hij was daarvan niet op de hoogte.
Daarnaast ontdekte hij dat het echtpaar een belangrijk onderdeel, namelijk deel II het schriftkundig onderzoek van het technisch onderzoek, gedateerd 15 juni 1993 (*5) van het toenmalige Gerechtelijk Laboratorium van het Ministerie van Justitie (thans NFI) bijna gedurende de gehele juridsche procedure onder de pet heeft gehouden. Alleen deel I van dit rapport was door de gedaagden ingeleverd in deze procedure. Het voor het echtpaar Van Loenen belastende rapport heeft Meijering uiteindelijk na herhaaldelijk aandringen na 13 jaren procederen pas in het einde van de procedure van het echtpaar ontvangen, op 16 augustus 2016!. Uit dit rapport blijkt onder meer, dat de signatuur van één van de betwiste 5 schilderijen ‘Pic de Luc’, vals is. Dit schilderij is door het echtpaar Van Loenen in 1999 aan Meijering verkocht als een authentiek schilderij. Uit vorenstaande blijkt, dat het echtpaar Van Loenen willens en wetens bedrog hebben gepleegd, met opzet heeft gehandeld, terwijl zij over de kennis beschikten van het rapport van het Gerechtelijk Laboratorium d.d. 15 juni 1993, bestaande uit twee delen. Deel I van deze rapportage, het verfkundig onderzoek is gedateerd op 17 juli 1992. Ook waren de gedaagden op de hoogte van het feit, dat een ander betwist schilderij in deze procedure, het schilderij ‘Het Reitdiep’ begin 1991 door het veilinghuis Christies’ in Amsterdam ook vals was verklaard, uit de veiling genomen en geretourneerd aan het echtpaar Van Loenen.

Om te voldoen aan de door hem als eisende partij opgelegde bewijsopdracht maakte Meijering in totaal 55 onderzoeksverslagen en bracht deze in de procedure. Het echtpaar Van Loenen had – met de wetenschap die zij hadden – deze schilderijen nooit mogen verkopen. Belangrijke informatie hebben zij bij de koop aan Meijering verzwegen. Ook heeft het echtpaar Van Loenen deze informatie verzwegen voor de rechters en hebben daarmee de rechtsgang ernstig belemmerd en de rechters op een verkeerd dwaalspoor proberen te zetten.

Vermindering eis
Op 30 januari 2008 vermindert Meijering na het tussenvonnis Rechtbank Assen, Sector civiel recht zijn eis met vijf betwiste Ploegschilderijen om budgettaire redenen – technisch onderzoek van schilderijen is buitengewoon kostbaar – en het feit, dat bij vijf betwiste Ploegschilderijen (*6) door alle 11 door hem geraadpleegde deskundigen (*7) onafhankelijk van elkaar is vastgesteld dat deze schilderijen vals zijn en niet zijn gemaakt door diegene wiens signatuur op de werken staat vermeld (consensus). Hij vervolgt de gerechtelijke procedure in hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden met deze vijf overige omstreden schilderijen.

Onafhankelijk technisch onderzoek
Op eigen kosten liet Meijering een kostbaar onafhankelijk technisch onderzoek verzorgen, onder meer in Engeland, bij de vijf betwiste Ploegschilderijen. De conclusie van het technisch onderzoek door ARRS uit Den Haag in 2011 luidt: Alle vijf schilderijen vals; Van drie schilderijen komt de verf voor 100% overeen met het palet van Cor van Loenen (de schilderijen Het Reitdiep, Pic de Luc en Roggestompen). Volgens de technisch onderzoeker Milko de Leeuw zijn deze drie schilderijen door Cor van Loenen zelf gemaakt.

Arrest gerechtshof Leeuwarden
Ondanks het feit dat 11 deskundigen onafhankelijk van elkaar verklaren dat de vijf betwiste schilderijen vals zijn en dit door technisch onderzoek wordt bevestigd, doet het gerechtshof Leeuwarden een opmerkelijke uitspraak. Met een overvloed aan bewijzen verklaart het gerechtshof Leeuwarden op 30 oktober 2012 niet alle vijf schilderijen vals. Twee van de vijf betwiste schilderijen worden vals verklaard, de schilderijen ‘Pic de Luc’ en ‘Het Reitdiep’ en drie twijfelachtig, het schilderij ‘Roggestompen’ en de gouaches ‘Gronings landschap’ en ‘Blauw Borgje’.

Het gerechtshof Leeuwarden beschikte op het moment van deze uitspraak niet over het voor het echtpaar Van Loenen belastende onderzoeksrapport van het voormalig Gerechtelijk Laboratorium, dat – zoals eerder vermeld – bijna 4 jaar later boven water kwam, op 16 augustus 2016. Geconstateerd kan worden dat het gerechtshof Leeuwarden in 2012 het schilderij ‘Pic de Luc’ vals heeft verklaard, terwijl dit in 1993 al was geconstateerd door het toenmalige Gerechtelijk Laboratorium.
Belangrijke en essentiële informatie voor deze zaak is door de gedaagden Van Loenen het gerechtshof Leeuwarden willens en wetens onthouden!

Economische waarde
Volgens twee erkende taxateurs Johan van der Hende uit Haren en Cornelis Buijsert uit Utrecht hebben de vijf schilderijen een economische waarde van nul euro. (volgens Cornelis Buijsert een totale decoratieve waarde van € 150.00, – -.)

Aangifte bij politie
Op woensdag 15 mei 2019 heeft Meijering opnieuw aangifte gedaan tegen het echtpaar Van Loenen bij de politie in Groningen. In dit geval wegens smaad en smaadschrift.

Schenking privé-kunstcollectie goede doelen
Begin jaren negentig van de vorige eeuw begon Meijering met het verzamelen van kunst en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke privékunstcollectie op. Johan Meijering besloot door deze affaire bijna zijn gehele kunstcollectie te schenken aan goede doelen. In de periode 2005 t/m 2014 schonk hij in totaal 136 schilderijen aan de stichting Beatrix Kinderkliniek van het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Nederlandse Rode Kruis district Groningen, stichting Oosterlengte in Winschoten, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten en het Rode Kruis in Winschoten.

Overzicht Altink Affaire
Onder auspiciën van de Johan Meijering Stichting is voor de eerste keer een compleet overzicht gegeven van de Altink Affaire 1991 tot 2019 via drie in 2019 uitgebrachte “Publicaties” met onder meer in totaal 84 perspublicaties:
*Altink Affaire I – Perspublicaties periode 1991-1995;
*Altink Affaire II – Perspublicaties periode 2001-2019;
*Altink Affaire II, de eerste maatschappelijke missie van Johan Meijering.

Over De Ploeg:
De twee valse en drie twijfelachtige schilderijen zijn gesigneerd, als zouden ze van de Kunstkring ‘De Groninger Ploeg’ komen. De Ploeg is een kunstenaarscollectief, dat in 1918 in de stad Groningen werd opgericht. Jan Altink en Johan Dijkstra waren in 1918 de oprichters van de kunstkring ‘De Groninger Ploeg.’ De nalatenschap van deze kunstkring is niet alleen regionaal en nationaal erkend, maar is ook internationaal bekend geworden. In het Groninger Museum is een aparte afdeling van het oeuvre van de kunstkring ‘De Groninger Ploeg’ opgenomen. In de jaren negentig stegen de prijzen naar grote hoogte. Op 1 december 1998 werd een schilderij van Johan Dijkstra geveild. Opbrengst fl. 138.384,??
Een schilderij van Jan Altink bracht bij het zelfde veilinghuis op 7 december 2006 een bedrag op van 96.000,??. De veilingopbrengsten zijn exclusief de veilingkosten voor de koper.

Meer weten: http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Ploeg_(Groningen)

Wat heeft de Altink Affaire in positieve zin betekend?
• Jurisprudentie met het arrest van het gerechtshof in Leeuwarden op 30 oktober 2012, waarbij twee schilderijen in hoger beroep vals werden verklaard;
• Aandacht voor deze vervalsingzaak in Nederlandse en buitenlandse media (onder meer Duitsland, de Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Korea) voor het thema ‘valse kunst’ en de ernstige bedreiging van culturele erfgoederen, in het bijzonder van de kunstkring ‘De Groninger Ploeg’;
• Zaak behandeld door studenten van diverse kunst en juridische opleidingen; *Opheldering over de omvangrijke verdwenen ‘kunstcollectie Zwaneveld’ van ca. 550 (Ploeg)schilderijen.
• Ander positief punt is dat er een aantal websites zijn opgericht met als kern ‘valse kunst’; Het instellen van een meldpunt voor valse kunst door twee brancheorganisaties, de Federatie TMV, beroepsorganisatie voor gecertificeerde Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken en de Koninklijke VHOK de vereniging van handelaren in oude kunst in Nederland, aldus een persbericht op 10 oktober 2018;
• Het instellen van een meldpunt voor valse kunst door twee brancheorganisaties, de Federatie TMV, beroepsorganisatie voor gecertificeerde Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken en de Koninklijke VHOK de vereniging van handelaren in oude kunst in Nederland, aldus een persbericht op 10 oktober 2018;
• Oprichting van een website valse kunst. Begin januari 2019 meldt Taco Popma van Popma lijstenmakerij uit Heerenveen, dat hij eigenaar is www.valsekunst.nl en bijhorend forum (www.valsekunst.nl/forum). Het plan is om op de website allerhande info inzake het herkennen van valse kunst te plaatsen (technieken, UV licht, IR licht, grafiek/schilderijen, etc). Het forum kan een plek worden voor vragen, antwoorden en o.a. het posten van valse kunst; Het instellen van een ‘Rijdende kunstrechtbank’ in april 2019, die geschillen in kunstwereld eerlijker moet beoordelen.

Over Johan Meijering
Johan Meijering studeerde sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij begon zijn carrière als (hoofd)agent bij de gemeentepolitie en werkte later als maatschappelijk werker en sociale wetenschapper bij diverse gemeentelijke overheden. Al van jongs af startte hij veel initiatieven op het terrein van woon- en leefmilieu. Zo heeft hij gepoogd het vervalsen van kunst en het verhandelen van valse kunst aan banden te leggen, in het bijzonder die van de kunstkring De Ploeg. Hij voerde jarenlang campagne tegen het afsteken van het consumentenvuurwerk en schreef daar twee boeken over. In 2015 begon hij aan een nieuwe missie: hij pleit voor een referendum over het geldverslindende en immens grote Groninger Forum, waarbij hij tevens een alternatief presenteert: Nieuw Groninger Forum of Hyde Park Groningen, een sfeervolle oase in hartje binnenstad. Hij is een bevlogen man, die op idealistische en onorthodoxe wijze staat voor zijn idealen.

Conclusie
Eindelijk gaat het deksel van de beerput. Na vele jaren is duidelijk worden hoe op grote schaal in ieder geval vanaf 1991 schilderijen van De Ploeg nagemaakt zijn en moedwillig verspreid worden. Het begon met een diepgaand onderzoek door Johan Meijering, kunstliefhebber, tegen personen die hem willens en wetens valse schilderijen verkochten. Hij ging zelf op onderzoek uit omdat politie en justitie volgens hem te kort schoten in een grondig onderzoek. Zijn speurzin, doorzettingsvermogen, tactisch geduld en kennis uit zijn voormalige beroep bij de politie kon hij goed inzetten om deze zaak verder te onderzoeken. Dankzij zijn jarenlange inzet en voorbereiding liggen er nu veel feiten op tafel. Dit heeft al geleid tot een drietal aangiften bij de politie over oplichting van bijna 400 valse ‘Ploegschilderijen’. Aangetoond kan worden dat er een samenhang tussen deze aangiften bestaat. Aangetoond wordt dat een kleine kunstbende sinds 1990 de Nederlandse kunstwereld terroriseert en aanslagen doet op Nederlandse culturele erfgoederen, in het bijzonder schilderijen van de ‘Groninger Ploeg.’

De Altink Affaire is na vele jaren ontrafeld. Door de valsverklaring van het gerechtshof Leeuwarden op 30 oktober 2012 van de schilderijen ‘Het Reitdiep’ en ‘Pic de Luc’ hebben de galeriehouders Renée Smithuis uit Blaricum en Kees Hofsteenge uit Groningen in 1991 al terecht Cor Van Loenen aangewezen als handelaar in valse Ploegschilderijen en mogelijke vervalser van deze werken.

(*1) Altink Affaire
Strafrechtelijk onderzoek

A Eerste Altink Affaire
Kunstschilder, verzamelaar en handelaar in kunst en antiek Cor van Loenen uit Beilen was in het begin van de jaren ’90 betrokken bij wat thans bekend staat als de ‘Altink Affaire’. Van Loenen werd er van verdacht schilderijen van schilders van de kunstkring ‘De Groninger Ploeg’ te vervalsen, dan wel vervalsingen van dergelijke schilderijen te verhandelen. Velen in de kunst en veilingwereld zien hem jarenlang als de kwade genius van het vervalsen van Ploeg werken en het samen met zijn echtgenote handelen in valse Ploegwerken. In de media werden zij afgeschilderd als het ‘Altink echtpaar’.
Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft uiteindelijk destijds besloten de zaak tegen Cor van Loenen te seponeren wegens onvoldoende aanwijzing van opzet, ondanks de verklaringen van twee getuigen-deskundigen die 28 van de 31 in beslag genomen schilderijen van het echtpaar Van Loenen onafhankelijk van elkaar als vals bestempelden. Tot de 31 in beslag genomen schilderijen behoorden onder meer twee schilderijen, getiteld ‘Pic de Luc’ (ook genoemd ‘Heuvellandschap’ en ‘Berglandschap’) en ‘Het Reitdiep’, beide gesigneerd met ‘J. Altink.’

Cor van Loenen ontsnapt in 1993 aan strafvervolging. Nadat Cor van Loenen vier dagen in Amsterdam voor verhoor had vastgezeten op het hoofdbureau van politie, ontsnapte hij aan een mogelijke strafvervolging. In het kader van het strafrechtelijk onderzoek destijds was onder meer het in beslag genomen schilderij ‘Pic de Luc’ schriftkundig onderzocht in 1993 door het toenmalige Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Uit dat onderzoek d.d. 15 juni 1993, bleek dat de signatuur van dit schilderij vals was. De uitslag van dit voor Cor van Loenen belastende onderzoek bestaande uit twee delen liet lang op zich wachten door langdurige ziekte van de onderzoeker. De Officier van Justitie heeft dit onderzoek destijds niet afgewacht, maar de zaak tegen Cor van Loenen vroegtijdig afgerond en achteraf ten onrechte vroegtijdig geseponeerd.

Hiertegen is door een belanghebbende, voormalig galeriehoudster mevrouw Renée Smithuis, bezwaar aangetekend middels een artikel 12 procedure van het Wetboek van Strafvordering. Haar bezwaar werd afgewezen.

Citaat uit: ‘Nieuwsblad van het Noorden’, d.d. 31 maart 1994:
‘Procureur Generaal P.M. Brilman heeft het hof namelijk geadviseerd het verzoek af te wijzen. Hij vindt het aannemelijk dat Van Loenen zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf, maar er is onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor een strafzaak, zo stelt hij.’

De ‘Altink Affaire I’, periode 1991 t/m 1995, veroorzaakte jarenlang een stroom aan publicaties.
Van Loenen ontvangt in januari 1993 zijn 31 in beslag genomen schilderijen van justitie Amsterdam terug, waaronder de schilderijen met de titel ‘Pic de Luc’ en ‘Het Reitdiep’.

Cor Van Loenen ontving twee forse schadevergoedingen van Justitie in 1993 en 1995, omdat hij 4 dagen heeft vastgezeten in een Amsterdamse politiecel. Justitie kon destijds niet bewijzen, dat Cor Van Loenen met kwade opzet heeft gehandeld.

Tevens komt hij in het bezit van het technisch onderzoek van het toenmalige Gerechtelijk Laboratorium, thans het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), dat uit twee delen bestaat:
*Het verfkundig onderzoek, gedateerd 17 juli 1992 en
*Het schriftkundig onderzoek bij het schilderij ‘Pic de Luc’, gedateerd 15 juni 1993

In een publicatie van ‘Het Hollands Dagblad’ op woensdag 27 september 1995 werd Mr. Hamer, destijds advocaat van de beide getuige deskundigen geciteerd: ‘Het is de taak van justitie om systematische kunstvervalsing en ontwrichting van de kunsthandel op te sporen en te veroordelen. Nu is door een onbeholpen aanpak een beroepsvervalser de dans ontsprongen.’

B Tweede Altink Affaire (2003-2019)

Cor van Loenen ontsnapte in 2013 voor de tweede keer aan een strafvervolging. Ook in de huidige Affaire, de zogeheten Tweede Altink affaire ontsnapt in deze zaak niet alleen Cor van Loenen, maar ook diens echtgenote aan een strafvervolging. Ondanks de uitdrukkelijke toezegging door de officier van justitie om een strafzaak te starten binnen de termijn dat de zaak verjaard zou worden is dit niet gebeurd. Meijering kwam erachter tijdens een door hem ingesteld hoger beroep via een ‘art. 12 procedure’. Toen bleek dat deze zaak inmiddels was verjaard en deze zaak – ondanks alle toezeggingen van het OM – niet tijdig door het OM was gestuit. Gevolg: geen strafzaak. Het feit dat er geen strafzaak was gekomen tegen het echtpaar Van Loenen, had de civiele zaak ernstig belemmerd. Als er een strafzaak zou zijn geweest met een veroordeling, zou die civiele zaak eenvoudiger zijn geweest en mogelijk allang ten einde.

In 2003 begon de affaire weer de kop op te steken toen Johan Meijering erachter kwam dat hij was opgelicht bij de aankoop van valse Ploegschilderijen. Het Drentse kunstenaarsechtpaar Van Loenen had aan hun vroegere huisvriend Meijering uit Groningen in 1999 en in het jaar 2000 tien ‘Ploegwerken’ verkocht met name voorzien van de signatuur van de bekende Groninger Ploegschilders J .Altink en J. Dijkstra. Zij hadden zowel mondeling als schriftelijk de echtheid van deze werken gegarandeerd, alsmede een terugruilgarantie. Bovendien gaven zij ter ondersteuning van de echtheid een kopie van een taxatierapport van de beëdigd taxateur Auke van der Werff uit 1993. Achteraf bleek dat er met dit rapport was geknoeid. Uit een begeleidende brief van de taxateur (die Meijering overigens bij de aankoop niet had ontvangen) bleek dat dit rapport onder voorwaarde en uitsluitend bedoeld was voor de dekking van een brandverzekering en niet voor commerciële doeleinden. Reeds in 1994 was er in de media bekend dat Van Loenen misbruik maakte van dit rapport, dat overigens een dag na het opmaken was ingetrokken door de taxateur, omdat hij grote twijfels had gekregen over de echtheid van de schilderijen. De taxateur verzocht Van Loenen het rapport terug te sturen, maar dit is nooit gebeurd. Zodoende heeft Van Loenen het ingetrokken rapport jarenlang kunnen misbruiken.

Dit blijkt uit een artikel uit het ‘Nieuwsblad van het Noorden’, d.d. 10 februari 1994, pagina 1. Citaat: ‘Expert: Van Loenen maakt misbruik van taxatierapport. Van der Werf baseert zich op de informatie van twee mensen aan wie Van Loenen doeken uit het ‘verdachte’ Altink twaalftal zou hebben aangeboden.’

Meijering kwam er na de transactie achter, dat deze 10 schilderijen volgens door hem geraadpleegde deskundigen, vals waren. Voor hem was de maat toen vol en hij besloot in actie te komen. Dit was het begin van een schimmig steekspel met zowel een civiel juridische, als strafrechtelijke procedure. De jarenlange slepende juridische procedures begonnen op 30 januari 2003, een levenswerk.

(*2) Citaat speech Mr. drs. Oliver Spapens op 9 november 2018 werd in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea, een internationale conferentie gehouden, de ‘International Conference about Authentication and Appraisal’ met deelnemers afkomstig uit alle windstreken van de wereld.

“Dia 17 Economische impact: schade

Vanuit economisch oogpunt misschien wel het meest interessant is het feit dat de vervalsingen een enorme impact hebben op de economische waarde van de werken van De Ploegartiesten. De foto achter me toont de gemiddelde waarde van het werk van Jan Altink dat op een veiling werd verkocht. Zoals u al kunt zien, daalt de waarde aanzienlijk na het arrest van de lagere rechtbank van 2008, waarin de betrokken werken niet als vervalsingen werden aangemerkt. Samen met Gregory Day van de Universiteit van Mississippi werd zowel correlatie als causaliteit aangetoond tussen de vervalsingen van het werk van Altink en de waardevermindering. Dit bewijst dat vervalsingen niet alleen economisch schadelijk zijn voor degenen die ze kopen, maar voor de markt als geheel.”

(*3) Onderzoek Johan Meijering
Verzonnen verhaal over herkomst in Eerste Altink Affaire

In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw geloofde niemand het verhaal van Cor van Loenen over de herkomst van zijn schilderijen. Het lukte niemand (media, politie, justitie, destijds om de waarheid te achterhalen.

Dit is wel gelukt tijdens het jarenlang onderzoek van Johan Meijering. Gebleken is, dat Cor van Loenen in 1991 gelogen heeft over de herkomst van de schilderijen in de Eerste Altink Affaire (1991-1995), zoals verwoord in onderstaande artikelen van het Nieuwsblad van het Noorden op 5 juli 1991 en De Telegraaf op 6 juli 1991.

De heer “A” (bij onderzoeker bekend), heeft verklaard en feitelijk met documenten aangetoond dat de verhalen over een meneer Jansen en Van den Berg (een zogenaamde vriend van Jansen) door Cor van Loenen compleet verzonnen is. Op de bewuste datum en door Cor van Loenen genoemde tijdstip heeft hij in het koffiehuis in Amsterdam 2 gouaches gekocht (achteraf vermoedelijk vals) in het Noord-Zuid Hollands Koffiehuis. Zijn broer, de heer “B” (bij onderzoeker bekend) heeft hem gebracht in een witte bestelbus, deze geparkeerd naast het Amsterdamse Centraal Station en later na de transactie met Cor van Loenen ook opgehaald.

Deze ervaring heeft Cor van Loenen aangegrepen om onderstaand verhaal te verzinnen. Gebleken is dat Cor van Loenen geen schilderijen heeft gekocht, maar verkocht en de feitelijke situatie heeft omgedraaid! Mogelijk heeft Cor van Loenen meineed gepleegd bij de Amsterdamse rechtbank toen hem op 26 juni 1991 door de vicepresident Mr. J. Vrakking van deze rechtbank naar de herkomst van de schilderijen is gevraagd!

“Tegenover de rechtbank verklaarde Van Loenen al in de jaren ’70 met het kopen van Altink gouaches en schilderijen te zijn begonnen. De eerste twee gouaches kocht het echtpaar op een kunstmarkt in het Noord-Hollandse Bergen van de schilderijenverzamelaar Van den Berg uit Heerlen (later woonachtig in Nijmegen). Dezelfde Van den Berg, die niet als getuige aanwezig was omdat hij, aldus Van Loenen, is geëmigreerd, zou vorig jaar opnieuw contact hebben opgenomen. Het echtpaar kocht vervolgens een twintigtal Altinks.

Via Van den Berg kwamen de Van Loenens vorig jaar oktober op het spoor van de kunst- en antiekhandelaar Jansen in Amsterdam. Deze verkocht hen in een bestelbusje tegenover het Amsterdamse Centraal Station in totaal 17 schilderijen en gouaches. Dezelfde Van den Berg, die niet als getuige aanwezig was omdat hij, aldus Van Loenen, is geëmigreerd, zou vorig jaar opnieuw contact hebben opgenomen. Het echtpaar kocht vervolgens een twintigtal Altinks. Via Van den Berg kwamen de Van Loenens vorig jaar oktober op het spoor van de kunst- en antiekhandelaar Jansen in Amsterdam. Deze verkocht hen in een bestelbusje tegenover het Amsterdamse Centraal Station in totaal 17 schilderijen en gouaches.”

Bron:
‘AItink-echtpaar’ verliest kort geding tegen de Telegraaf’
Nieuwsblad van het Noorden, 5 juli 1991

“Vicepresident van de Amsterdamse rechtbank mr. J.M. Vrakking besluit bij tussenvonnis de beide partijen in het kort geding tussen De Telegraaf en de Van L.’s te horen. Woensdag 26 juni vraagt hij in het Paleis van Justitie aan de Parnassusweg aan het echtpaar Van L. hoe zij toch in het bezit van zoveel Altinks zijn gekomen.
Cor van L. komt dan op de proppen met een door hemzelf met de hand geschreven, zeven velletjes lange verklaring. Daarbij spreekt hij van contacten met een Altink-collectioneur, Van den Berg geheten. Van L. geeft ook toe dat hij geen idee heeft waar de man op dit moment verblijft. Van L. beweert voorts voor een bedrag van 38.500 gulden zes doeken, twaalf gouaches en één paneel van de onbekende Van den Berg te hebben gekocht.

Volgens de verklaring krijgt het Drentse echtpaar later contact met de minstens zo onbekende ‘meneer Jansen’ uit Amsterdam, ook al een Altink- kenner die daarna in het niets is verdwenen. Van Loenen zegt voor een bedrag van 27.500 gulden vijf kleinere doeken en dertien gouaches van de mysterieuze Jansen te hebben gekocht. De koop werd gesloten in het Noord-Zuid Hollands Koffiehuis tegenover het Centraal Station op “plus minus 20 september 1990.” Als ruil voor de zogenaamde Altinks had Van L. naast contant geld ook sieraden en antiek vanuit zijn woonplaats Holthe meegebracht.

Cor van L. in zijn verklaring: “Nadat we in het koffiehuis m’n spullen hadden bekeken, gingen we naar een witte bestelbus, geparkeerd rechts naast de hoofdingang van het Centraal Station. Na de schilderijen en gouaches in de bestelbus bekeken te hebben, gingen we akkoord. Na zorgvuldig ingepakt te hebben (vier pakketten) zette hij mij op de trein naar Beilen. Ik kon blijven zitten tot aan Beilen. Vertrek 21.32 uur. Aankomst Beilen 23.30 uur. Met taxi van station naar Holthe.”

(*4) Verdwenen Kunstcollectie ‘Zwaneveld
Kort ná het arrest van het gerechtshof Leeuwarden op 30 oktober 2012 komt Johan Meijering in december 2012 bij toeval in het bezit van 398 foto’s van de in 1995 verdwenen kunstcollectie ‘Zwaneveld’, die uit ca. 550 kunstwerken bestond. Hij ontdekte bij de fotocollectie 7 foto’s van de door hem van het echtpaar Van Loenen gekochte ‘Ploegwerken’ (aantal: 10). Zowel uit deze gevonden foto’s, als verklaringen van de eigenaren van de kunstcollectie ‘Zwaneveld’ (mevr. Zwaneveld-Snippe en haar inmiddels overleden zoon Jan Zwaneveld blijkt, dat alle tien ‘Ploegschilderijen’ die Johan Meijering heeft gekocht van het echtpaar Van Loenen afkomstig zijn uit deze verdwenen kunstcollectie ‘Zwaneveld’.

Ook getuige mevrouw Renée Smithuis, die in 1995 deze kunstcollectie taxeerde voor de belastingdienst, herkende deze schilderijen en bevestigde dat in ieder geval vier van de vijf schilderijen, die in de procedure zitten afkomstig zijn uit de ‘Zwaneveld-collectie’.

Het echtpaar Van Loenen deed begin jaren negentig zaken met de op dat moment vermogende familie Zwaneveld uit Hoogezand en runden een aantal jaren voor deze familie galerie ‘De Zwaan’ in Groningen, waar destijds ook een aantal kunstveilingen werden georganiseerd. Een deel van de door Zwaneveld opgebouwde kunstcollectie werd geleverd door Cor van Loenen. In 1995 verdween de inmiddels omvangrijke kunstcollectie Zwaneveld op mysterieuze wijze. Deze zaak is nooit opgehelderd.

De familie Zwaneveld betichtte hun toenmalige vrienden, het echtpaar Jansen van ontvreemding/verduistering van deze collectie. Hierover zijn door Zwaneveld zonder succes diverse rechtszaken gevoerd. Het echtpaar Van Loenen kende de familie Jansen en heeft jarenlang in alle toonaarden gezwegen over de herkomst van de vijf betwiste schilderijen. Meijering vraagt op 20 maart 2013 tijdens de ‘Comparitie van partijen’ bij de Rechtbank Assen tijdens deze zitting waarom er tien jaar wordt gezwegen over de herkomst van de schilderijen? Mevrouw Van Loenen reageert daarop en vertelt, dat de betwiste schilderijen afkomstig zijn van de familie Jansen. Met haar verklaring, bevestigt mevrouw Van Loenen, dat de door het echtpaar Van Loenen aan Meijering verkochte schilderijen, uit de verdwenen kunstcollectie Zwaneveld afkomstig zijn.

(*5) Technisch onderzoek Gerechtelijk Laboratorium van het Ministerie van Justitie (thans NFI) in 1993

Uit het technisch onderzoek (deel II, schriftkundig onderdeel) van het toenmalige Gerechtelijke laboratorium (thans NFI) blijkt dat van de destijds bij Van Loenen inbeslaggenomen schilderijen bij vier schilderijen een valse handtekening is vastgesteld, waaronder het schilderij “Pic de Luc” in de huidige procedure. Vijf omstreden bij Cor van Loenen in beslag genomen schilderijen zijn destijds technisch onderzocht in opdracht van de toenmalige gemeentepolitie Amsterdam.

(*6) Koop vijf betwiste Ploegschilderijen
1 Reitdiep (“J. Altink”) februari 1999 VALS verklaard
2 Heuvellandschap/Pic de Luc (“J. Altink”) februari 1999 VALS verklaard
3 Roggeveld (“J.O.H. Dijkstra”) 18 juli 1999 TWIJFELACHTIG verklaard
4 Blauwbörgje (“J.O.H. Dijkstra”) 10 juni 2002 TWIJFELACHTIG verklaard
5 Gronings Landschap (“J. Altink”) 10 juni 2002 TWIJFELACHTIG verklaard
Door het gerechtshof Leeuwarden zijn op 30 oktober 2012 twee van de vijf betwiste schilderijen vals verklaard en drie twijfelachtig.
(*7) Valsverklaringen deskundigen en waardebepaling
De volgende 11 deskundigen hebben de drie schilderijen onafhankelijk van elkaar vals verklaard:
1. Sibbele Ongering uit Groningen Schriftelijk
2. Richard ter Borg uit Groningen Schriftelijk
3. Mr. Mark Smit uit Ommen Schriftelijk
4. Frank Buunk uit Ede Mondeling
5. Johan van der Hende uit Haren Schriftelijk (taxatierapport) en mondeling
6. C. Buijsert uit Utrecht Schriftelijk (taxatierapport)
7. Dr. Han Steenbruggen uit Groningen Schriftelijke en mondeling
8. Marco Bosmans (Forensicon) uit Leeuwarden Mondeling
9. Milko den Leeuw (ARRS) uit Den Haag Schriftelijk (technisch onderzoek*) en mondeling
10. Renée Smithuis uit Castricum Mondeling
11. Auke van der Werff uit Texel Schriftelijk en mondeling

Persbericht Altink Affaire II (afsluiting) – 25-07-2019

12 mei 2019 Lees hier het PERSBERICHT
12 mei 2019 Lees hier het PERSBERICHT
De Tweede Altink-affaire: Hoger beroep rond valse schilderijen van ‘De Groninger Ploeg’
De langstlopende kunstvervalsingszaak van Nederland wordt 20 mei aanstaande ná ruim 16 jaar bij de Rechtbank Noord Nederland in Leeuwarden voortgezet met een hoger beroep. De zitting is openbaar en begint om 13.30 uur.

De inzet van beide partijen staat haaks op elkaar. Het hoger beroep van beide partijen is door het gerechtshof samengevoegd en wordt tegelijk behandeld. Johan Meijering wil genoegdoening voor de schade die hij heeft geleden doordat het echtpaar Van Loenen hem vijf schilderijen verkocht van ‘De Groninger Ploeg’ (‘Jan Altink’ en ‘Johan Dijkstra’) die niet authentiek bleken te zijn.

Het echtpaar Van Loenen is in hoger beroep tegen alle vonnissen en arresten in deze zaak tot nu toe en wil hun reeds betaalde bedragen van in totaal € 86.164,15 terug.

Meijering stelt dat hij nog steeds niet schadeloos is gesteld voor de resterende geleden schade van € 382.389,46 ( € 468.553,61 minus € 86.164,15 ).

Meijering werd in 1999 en 2000 naar eigen zeggen opgelicht door kunstschilder en handelaar Cor van Loenen en zijn vrouw, toentertijd zijn huisvrienden. Zij verkochten hem Ploegschilderijen, maar in 2002 kwam de toenmalige conservator van het Groninger Museum dr. Han Steenbruggen erachter dat de schilderijen niet authentiek waren. Het echtpaar Van Loenen bleek niet bereid te zijn de koopsommen te restitueren en de schilderijen terug te nemen, conform gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken tussen koper en verkoper. Als gevolg waarvan Meijering genoodzaakt was deze kwestie voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Eigen onderzoek
Wat begon als een redelijk eenvoudige zaak (Van Loenen c.s. hoefde immers alleen de schilderijen terug te nemen en de koopsommen te restitueren) bleek een eindeloos traject te worden. Sterker nog, de zaak is na ruim 16 jaar nog steeds niet afgerond. Meijering startte op 30 januari 2003 een civiele procedure om zijn geld terug te krijgen, deed vanaf 2004 diverse aangiften bij de politie, ging zelf op onderzoek uit waarbij hij onder andere een link ontdekte met de verdwenen collectie Zwaneveld (550 schilderijen) en liet zelfs op eigen kosten een onafhankelijk technisch onderzoek verzorgen, ondermeer in Engeland, bij vijf betwiste Ploegschilderijen. Ook kwam hij erachter dat een taxatierapport van de taxateur Auke van der Werff, dat hem beschikbaar was gesteld bij de aankoop van de schilderijen, reeds na een dag was ingetrokken door de taxateur en vervalst was. Een uitermate belastende brief van de taxateur, behorend bij dit taxtierapport heeft Meijering bij de aankoop niet gezien en hij was daarvan niet op de hoogte.

Keer op keer werd Meijering in het gelijk gesteld in diverse rechtszaken en inmiddels is er een bedrag voldaan door Van Loenen van in totaal € 86.164,15.

Strafvervolging

Cor van Loenen ontsnapte in 1993 al aan strafvervolging in de zogeheten Eerste Altink Affaire (1991-1995). Het Gerechtelijk Laboratorium van het Ministerie van Justitie (thans NFI) constateerde dat de signatuur van het in beslag genomen schilderij ‘Heuvellandschap’ (‘Pic de Luc’), dat deel uitmaakt van de vijf betwiste schilderijen, vals was. Door langdurige ziekte van de onderzoeker rondde de officier van justitie de zaak af na een gebrekkig en onvolledig onderzoek en – zo bleek later – seponeerde deze onterecht. Van Loenen ontving van Justitie twee keer een forse schadevergoeding.

Ook in de huidige Affaire, de zogeheten Tweede Altink affaire (vanaf 2003) ontsnapt het echtpaar Van Loenen aan strafvervolging. Ondanks de toezegging door de officier van justitie om een strafzaak te starten binnen de termijn dat de zaak verjaard zou worden is dit niet gebeurd. Gevolg: geen strafzaak. Tijdens een door Meijering ingesteld hoger beroep via een ‘art. 12 procedure’ bleek deze zaak inmiddels verjaard en was deze zaak – ondanks alle toezeggingingen van het OM – niet tijdig door het OM gestuit.

De kosten, de onzekerheid en de langdurige intensiteit van onderzoek leidden bij Meijering tot diverse gezondheidsklachten. Maar opgeven is voor hem allang geen optie meer. Johan Meijering wil met zijn maatschappelijke missie het onrecht tegengaan en hoopt het hoofdstuk eindelijk te kunnen afsluiten.

Beide partijen kunnen overigens na het arrest van het gerechtshof Leeuwarden nog in cassatie bij de Hoge Raad.

Over De Ploeg:
De valse schilderijen zijn gesigneerd, als zouden ze van de Kunstkring ‘De Groninger Ploeg’ komen. De Ploeg is een kunstenaarscollectief, dat in 1918 in de stad Groningen werd opgericht. Jan Altink en Johan Dijkstra waren in 1918 de oprichters van de kunstkring ‘De Groninger Ploeg.’ De nalatenschap van deze kunstkring is niet alleen regionaal en nationaal erkend, maar is ook internationaal bekend geworden. In het Groninger Museum is een aparte afdeling van het oeuvre van de kunstkring ‘De Groninger Ploeg’ opgenomen. In de jaren negentig stegen de prijzen naar grote hoogte. Op 1 december 1998 werd een schilderij van Johan Dijkstra geveild met een opbrengst van omgerekend meer dan € 63.000,­ Een schilderij van Jan Altink bracht bij hetzelfde veilinghuis op 7 december 2006 een bedrag op van meer dan € 44.000,­.

Meer weten: http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Ploeg_(Groningen)

UITNODIGING
Het hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden vindt plaats op maandag 20 mei 2019

PDF Persbericht TWEEDE ALTINK-AFFAIRE

“Als we onze Nederlandse culturele erfgoederen zo belangrijk vinden, dan moeten we vooral valse kunst teruggeven aan de kunstververvalser!”
Johan Meijering

2019-10-01

Veroordeelde kunstvervalser eist valse schilderijen terug via kort geding

Hoe kan het dat je na het winnen van een rechtszaak toch nog weer opnieuw moet strijden? Het veroordeelde echtpaar Van Loenen eist nu via een kort geding 2 valse schilderijen van De Groninger Ploeg terug van schrijver en voormalig kunstverzamelaar Johan Meijering, op straffe van € 5.000 per dag met een maximum van € 50.000. De zittingsdatum is vastgesteld op 1 oktober aanstaande. Het lijkt wel de omgekeerde wereld.

24-09-2019 Lees hier het PERSBERICHT: Veroordeelde kunstvervalser eist valse schilderijen terug via kort geding
De rechter zal opnieuw beoordelen of deze zaak voldoende spoedeisend genoeg is om in een kort geding te mogen worden behandeld. In een eerder kort geding stelde de Rechtbank Noord-Nederland Meijering op 25 november 2016 in het gelijk. Hij hoefde de twee valse schilderijen niet terug te geven. Er zou geen sprake zijn van een spoedeisend belang. De beide valse schilderijen hebben volgens twee taxateurs een economische waarde van nul euro, zijn door 11 deskundigen (incl. technisch onderzoek) vals verklaard en dit is ook bevestigd in het hoger beroep door het gerechtshof Leeuwarden. Opmerkelijk is dat de drie schilderijen die door dit gerechtshof ‘twijfelachtig’ zijn verklaard niet terug worden geëist!

Omgekeerde wereld           

Vanaf 30 januari 2003  is Meijering  via juridische procedures bezig geweest – om onder meer de twee valse  schilderijen te retourneren aan het echtpaar. De schilderijen zouden besmet zijn en niets meer waard. Daarom wilde het echtpaar deze werken niet meer terug nemen. Nu het echtpaar Van Loenen de zaak verloren heeft en een schadevergoeding hiervoor heeft betaald van in totaal € 86.164,15, wil het echtpaar via dit tweede kort geding de beide valse schilderijen alsnog terug.

 

Teruggave valse schilderijen niet geregeld           

In het eindvonnis van de rechtbank Assen in de civiele zaak tussen beide partijen op 19 november 2014 wordt niets vermeld over een teruggave van de twee valse schilderijen genaamd ‘Het Reitdiep’ en  ‘Berglandschap met zon’, ook genoemd ‘Pic de Luc’, beide gesigneerd ‘J. Altink’. Een protocol met duidelijke voorwaarden waaronder een eventuele teruggave mogelijk zou moeten zijn, ontbreekt! Voor zover bekend bestaat er ook geen wetgeving en/of Jurisprudentie.

Wat betreft de twee valse schilderijen is Meijering zeer tevreden over de uitspraak van drie rechters van het gerechtshof Leeuwarden. Na bijna 17 jaren procederen heeft hij deze zaak gewonnen. Onomstotelijk is bewezen dat de eisende partij het echtpaar Van Loenen oplichters zijn en dat de heer C. van Loenen  ontmaskerd is als de vervalser, volgens het onafhankelijke onderzoeksbureau ARRS uit Den Haag.

 

Wettig en overtuigend bewijs                                                                                                                                                       Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen het echtpaar Van Loenen wegens smaad/laster. Als Meijering de twee valse schilderijen terug zou geven aan het echtpaar Van Loenen geeft hij zijn bewijs uit handen in het kader van het lopende politioneel onderzoek van deze aangifte. Meijering maakt zich ernstige zorgen dat de heer C. van Loenen via manipulatie van deze twee valse schilderijen opnieuw gaat procederen. Volgens deskundigen zijn kunstvervalsers tot alles in staat! Zijn motivering  de schilderijen (voorlopig) niet terug te geven vloeit mede voort uit het feit dat Van Loenen er mee kan gaan ‘knoeien’ en daarna kan stellen dat de eerdere uitspraken berustten op een grote fout: “met  de schilderijen was niets mis mee.”

 

Maatregelen rondom valse kunst

Meijering heeft er op zich geen bezwaar tegen dat de twee schilderijen onder voorwaarden worden teruggegeven. Hij is deze schilderijen liever kwijt dan rijk! Wel is hij van mening dat dit de kat op het spek binden is. Mocht hij deze schilderijen van de Voorzieningenrechter terug moeten geven, dan zou zijns inziens een deugdelijke waterdichte overeenkomst – waar beide partijen elkaar vrijwaren en afspreken middels een notariële akte dat er over deze twee schilderijen nu en in de toekomst nooit meer geprocedeerd kan worden –  een optie kunnen zijn. In deze zaak is recidive bewezen! Meijering heeft de beide valse schilderijen – in afwachting van de uitspraak van de Voorzieningenrechter – in depot gegeven bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

 

Nationale Ombudsman      

Meijering heeft inmiddels een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman over het nalatige optreden van het Openbaar Ministerie in Assen in deze kwestie. Dossiernummer 201923928.

 

Tweede Kamer                                                                                                                                                                                                 Aan alle leden van de Tweede Kamer is door Meijering verzocht om wettelijke maatregelen te nemen, waardoor het onmogelijk wordt om valse schilderijen ooit weer in omloop te brengen en daarmee onze culturele erfgoederen te bedreigen. Hij heeft hierbij de volgende suggesties gedaan om wettelijke maatregelen te nemen om valse kunst te vernietigen ter bescherming van onze culturele erfgoederen.

 

1   Vernietigen in het belang van de wetgeving

 

Er moet worden voorkomen dat deze twee schilderijen ooit weer in de roulatie komen en nieuwe slachtoffers maakt. Na het lopende strafrechtelijk onderzoek tegen het echtpaar Van Loenen zou Meijering graag zien, dat deze schilderijen vernietigd worden, zoals men dat doet in andere landen, o.a. het naburige en Eu-land Frankrijk. Daar worden valse schilderijen direct vernietigd in de verbrandingsoven. Dit ter voorkoming dat deze schilderijen ooit weer in de kunstwereld op de markt komen en in lengte van jaren gaan rouleren. Is het na bijna 17 jaar procederen redelijk en billijk om valse schilderijen terug te geven aan de voormalige eigenaar-vervalser? Gaat in dit het geval het individuele belang boven het algemeen maatschappelijk belang met de kans dat deze valse schilderijen blijven circuleren?

 

2  Schenking museum Valse Kunst

 

Een andere optie zou zijn op deze schilderijen onder te brengen bij het museum ‘Valse Kunst’ in Vledder. Mogelijk zou het tweede kort geding als een proefproces kunnen worden aangemerkt. Zowel nationaal als internationaal staat deze inmiddels kunsthistorisch gezien langstlopende rechtszaak volop in de belangstelling. De beide schilderijen zijn vanaf 1990, bijna 30 jaar in het nieuws met tientallen radio- en televisie-uitzendingen in binnen- en buitenland, alsmede een enorme hoeveelheid publicaties. Al vele jaren wordt deze zaak nauwlettend in zowel de kunst- als juridische wereld nauwlettend gevolgd. Zorgvuldigheid in deze is zeer gewenst! De kunstwereld is helaas een mijnenveld waar vervalsers vrij spel hebben en tot nu toe ongemoeid worden gelaten.

 

Meijering is door deze zaak enige jaren geleden gestopt met zijn hobby, het verzamelen van kunst.

Bijna zijn gehele kunstcollectie van 150 schilderijen heeft hij geschonken aan goede doelen, waaronder het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Rode Kruis, Stichting Behoud Beeldende Kunst Groningen (SBBKG).

 

INFORMATIE:

 

Het kort geding vindt plaats op dinsdag 1 oktober 2019 om 9.30 uur bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. Zaaknummer / rolnummer: C/18/193842  KG 19-181. De rechtszaak is openbaar.